Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

president
Beynəlxalq standartlarla işləmək inkişafa, tərəqqiyə yol açır və iqtisadiyyatımızın gücləndirilməsinə xidmət edir

Heydər Əliyev

Keyfiyyət Assosiasiyası İctimai Birliyi 25 noyabr 2007-ci ildə təsis edilmiş və 30 oktyabr 2008-ci ildə Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan keçmiş (QN № 1108-Q23-2591), özünüidarəedən, ictimai-faydalı məqsədlər daşıyan, öz fəaliyyətinin əsas məqsədi kimi gəlir əldə etməyi nəzərdə tutmayan qeyri-kommersiya, qeyri-hökumət təşkilatıdır.

Xidmətlərimiz

Снять квартиру посуточно. Быстро снять посуточно квартиру в казани. Снять однокомнатную квартиру посуточно. Помощь в получении ипотеки. Удобное получение ипотеки в сбербанке. Что нужно для получения ипотеки. Отопление частного дома. Как сделать отопление частный дом схема. Частный дом монтаж отопления. Восстановление жесткого диска. Быстрое восстановление информации с жесткого диска. Восстановление данных жесткого диска программа. Кредит с плохой историей. Быстрые кредиты онлайн с плохой историей. Срочный кредит с плохой историей. В какой сервер играть в WOW. Топ world of warcraft серверы. Wow серверы pandaria. Круглопалочный станок чертежи. Круглопалочный станок купить дешево. Самодельный круглопалочный станок. Кредит на покупку квартиры. На долго взять кредит на квартиру. Кредит на покупку квартиры.
Məsləhət
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
ISO 22000
ISO/IEC 27001
ISO/IEC 20000
ISO 50001/EN 16001
ISO/IEC 17025
ISO 13485
ISO 10002
ISO/TS 29001
ISO 30000
ISO 15189
ISO 31000
ISO 15161
ISO 3834
SA 8000
HACCP
IFS
BRC
Halal
Kodeks Alimentarius
SQF
GLOBALG.A.P
GAP
GFSI
GMP
GHP
GLP
CE markalanma
GS markalanma
İOİS
Strateji idarəetmə
BPR
BGS
BPM
TQM
Qənaətcil istehsal
TPM
FMEA
QFD
APQP
IRIS
JCI
6 SİGMA
KANBAN
KAYZEN
HEİNJUNKA
JİDOKA
JIT
HOSHİN KANRİ
POKA YOKE
EFQM
SMED
CRM
ISO 15378
STP
KPI
5S
EURO CODE
AZWV
ENQA
IWA 1
IWA 2
IFOAM
Bio Suisse
USDA
TESCO NURTURE
Koşer
Təlim
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
ISO 22000
ISO/IEC 27001
ISO 20000
ISO 10002
ISO 13485
ISO/IEC 17025
ISO 50001/EN 16001
ISO 3834
ISO/TS 29001
ISO 30000
ISO 31000
HACCP
IFS
BRC
SQF
GLOBALG.A.P
GAP
GMP
GLP
GHP
İOİS
TQM
TPM
Gigiyena və sanitariya
FMEA
Qənaətcil istehsal
QFD
APQP
IRIS
BPR
6 SİGMA
KAYZEN
KANBAN
HEİNJUNKA
JİDOKA
JIT
HOSHİN KANRİ
POKA YOKE
CRM
STP
BGS
Strateji planlaşdırma
Strateji idarəetmə
Liderlik
Dəyişikliklərin idarə edilməsi
Motivasiya metodları
İşdə etikalı davranış
Proaktiv liderlik
Komanda çalışması
Risklərin idarə edilməsi
Performansın idarə edilməsi
Stok idarəetməsi
20 açar sistemi
Təlimçinin təlimi
BPM
Logistikanın idarə edilməsi
SCM
SMED
EFQM - Mükəmməllik Modeli
EFQM - Özünüqiymətləndirmə
EFQM - Korporativ sosial məsuliyyət
Bençmarkinq
Tədarükçülər ilə əlaqələrdə keyfiyyət faktoru
Ölçmə və kalibrləmə
MSA
Tullantıların idarə edilməsi
Effektiv yoxlama texnikaları
CE markalanma
GS markalanma
EURO CODE
EMAS
ISM Kodu üzrə risklərin analizi
Dövlət qurumlarında KİS
TMSA2
Marpol
MLC, 2006
IMDG Code
Qiymətləndirmə və Audit
Sənədlərin tərcüməsi
Sənədlərin ekspertizası
Bençmarkinqin təşkili

ISO 9001 Keyfiyyəti İdarəetmə Sistemi

ISO 9001 Beynəlxalq Standartlaşdırma Təşkilatı (ISO) tərəfindən hazırlanmış və hazırda dünyada ən çox tətbiq edilən keyfiyyəti idarəetmə standartıdır.

ISO 9001 beynəlxalq standartında keyfiyyəti idarəetmə sisteminin əsas tələbləri qismində istehlakçının mənafeyinin qorunması, prosesin səmərəliliyinin təmin edilməsi, idarəetmə sisteminin təkmilləşdirilməsi, düzgün qərar qəbuletmə mexanizmi, istehsalçı ilə istehlakçı arasındakı müştərək maraqlardan doğan qarşılıqlı əlaqələrin vacibliyi kimi prinsiplər əsas götürülür.

ISO 9001 standartının tələblərindən irəli gələn bu prinsiplər təşkilatın fəaliyyətinin davamlı inkişafının təmin olunması, istehsal göstəricilərinin yüksəldilməsi və inkişaf etdirilməsi, istehlakçıların tələbatlarını fasiləsiz təmin etməklə məhsul və xidmətlərin keyfiyyətinin davamlı olaraq artırılmasına imkan verir.

ISO 9001 standartı aşağıdakı prinsiplərə əsaslanır:

 • Müştəriyönlülük;
 • Liderlik;
 • Müəssisə daxilində hər kəsin iştirakı;
 • Proses yanaşması;
 • İdarəetməyə sistemli yanaşma;
 • Daimi təkmilləşdirmə;
 • Faktlara əsaslanan qərarların qəbul edilməsi;
 • Tədarükçülərlə qarşılıqlı faydalı münasibətlər.

Müasir bazar iqtisadiyyatı şəraitində ISO 9001 standartının tətbiqi artıq mühüm zərurətə çevrilmişdir. Bazarda uğurlu fəaliyyət göstərmək və rəqabətə tab gətirmək istəyən müəssisə mütləq ISO 9001 standartını tətbiq etməlidir, çünki bazar bu standarta artıq məcburi xarakter verməklə onu yeni bir səviyyəyə qaldırmışdır.
Bu gün iri müəssisələr öz təchizatçılarını seçərkən onların ISO 9001 standartına uyğun idarəetmə sisteminə malik olmalarını əsas göstərici kimi götürürlər. Digər tərəfdən xarici ölkələrə öz məhsul və xidmətlərini ixrac etmək istəyən ölkə inkişaf etmiş ölkələrdə özünə ticarət tərəfdaşı tapmaq üçün həmin standartı tətbiq edir.

ISO 9001 standartı o hallarda keyfiyyəti idarəetmə sisteminə tələblər müəyyən edir ki, təşkilat:

a) həmişə müştərilərin tələblərinə və müvafiq məcburi tələblərə uyğun məhsul təqdim etmək qabiliyyətini nümayiş etdirməyə ehtiyac duyur;
b) keyfiyyəti idarəetmə sisteminin daimi təkmilləşdirilməsi, müştərilərin tələblərinə qanunverici və məcburi tələblərə uyğunluğun təmin edilməsi prosesləri də daxil olmaqla sistemi effektiv tətbiq etmək vasitəsi ilə müştərilərin məmnunluğunun artırılmasını qarşısına məqsəd qoyur.

Təşkilatların ISO 9001:2008 standartının yeni versiyasını tam başa düşməsinə kömək etmək üçün onların standartın yenidən baxılması prosesini anlaması faydalı ola bilər, çünki standarta yenidən baxılması istifadəçilərdən daxil olan giriş məlumatlarını əks etdirir və yeni versiyanın hazırlanması prosesində əsas diqqəti üstünlüklərə və təsir amillərinə yönəldir.

ISO 9001:2008 standartının hazırlanmasına gəldikdə isə aşağıdakılar əsasında istifadəçilərin tələbləri müəyyən edilmişdir:

 • 2003-2004-cü illərdə ISO/TC 176/SC2 komitəsinin üzvləri tərəfindən yerinə yetirilmiş “Sistemli təhlilin” rəsmi nəticələri; 
 • “İnterpretasiyalar” üzrə ISO/TC 176/ işçi qrupundan əks-əlaqə vasitəsilə daxil olan cavablar;
 • ISO/TC 176/SC 2/WG 18 tərəfindən bütün dünya üzrə aparılan “ISO 9001 və ISO 9004 məsələlərinə dair istehlakçılarla əks-əlaqə sorğusu”nun və milli səviyyədə həyata keçirilən analoji sorğuların nəticələri. 

“Əsaslandırmanın təhlili” standartda dəyişikliklərin həyata keçirilməsini yalnız, həmin dəyişikliklərin istifadəçilərə təsirinin cüzi olacağı və onlara dəqiq üstünlük təmin edəcəyi hallarda zəruri hesab edir.

ISO 9001:2008-də həyata keçirilmiş dəyişikliklərin əsas məğzini ISO 9001:2000 standartının aydın başa düşülməsinin təmin edilməsi və onun ISO 14001:2004 standartı ilə uyğunlaşdırılması təşkil edir.

Dəyişikliklərin müəlliflərinə qərar qəbulu zamanı kömək etmək məqsədilə istifadəçilərin müəyyən olunmuş tələblərini ehtiva edən layihələri müqayisə etməklə standarta hansı dəyişikliklərin daxil edilməsi ilə bağlı təklif olunan dəyişikliklərin təsirləri və verdiyi üstünlüklər arasındakı nisbəti qiymətləndirmə aləti yaradılmışdır.


Qərarların qəbulunun aşağıdakı prinsipləri tətbiq edilmişdir:

1) böyük təsirlər yaradan dəyişiklikləri standarta daxil etmək olmaz;
2) orta və yuxarı səviyyəli təsirlər yaradan dəyişikliklər standarta yalnız, istifadəçilər üçün müvafiq olaraq orta və ya yuxarı səviyyəli üstünlüklər təmin etdiyi zaman daxil edilir;
3) hətta dəyişiklik zəif təsirə malik olsa belə, onu tətbiq etməzdən əvvəl həmin dəyişikliyin üstünlüklərini istifadəçilərə izah etmək lazımdır.

ISO 9001:2008-in bu versiyasına daxil edilən dəyişikliklər göstərdiyi təsirlər baxımından aşağıdakı kateqoriyalar üzrə təsnifatlaşdırılmışdır:


 • qeydlər də daxil olmaqla istifadəçilərin sənədlərində dəyişikliklərin olmaması və ya cüzi dəyişikliklərin mövcudluğu; 
 • təşkilatın mövcud proseslərində dəyişikliklərin olmaması və ya cüzi dəyişikliklərin mövcudluğu;
 • əlavə təlim tələb olunmur və ya minimal səviyyədə tələb olunur;
 • fəaliyyətdə olan sertifikatlara təsirin olmaması.

ISO 9001:2008 versiyası üçün müəyyən olunmuş üstünlüklər aşağıdakı kateqoriyalarda öz əksini tapır:

 • Aydınlıq təmin edilir;
 • ISO 14001 ilə uyğunlaşma imkanları artır;
 • ISO 9000 standartlar ailəsi ilə uzlaşma qorunub saxlanılır;
 • Tərcümə olunma imkanları yaxşılaşır.

ISO 9001:2008-i tətbiq edən təşkilatlar öz fəaliyyətlərini həmin standartın tələblərinə uyğunlaşdırmalıdırlar.
ISO 9001 standartının tələbləri məhsulun tədarükündən, ölçüsündən və növündən asılı olmayaraq bütün təşkilatlar üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Hazırda dünyanın bütün inkişaf etmiş ölkələri ISO 9001 beynəlxalq standartını tanıyır və müəssisə və təşkilatlarda mövcud olan keyfiyyət sistemlərini təkmilləşdirmək üçün ondan istifadə edir.

 
/span

Social

Xəbərlər

İnformasiya təhlükəsizliyinin effektivliyinin artırılması üzrə yeni ISO/IEC standartı
Vətəndaşların, cəmiyyətin və dövlətin həyatında informasiyanın, informasiya resurslarının və texnologiyalarının...
ISO 14001 standartının yeni versiyası
Standartlara yenidən baxılması və təkmilləşdirilməsi prosesi çərçivəsində Beynəlxalq Standartlaşdırma...
Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizliyi idarəetmə sistemləri üzrə ISO –nun yeni standartı
Beynəlxalq Standartlaşdırma Təşkilatından (ISO) verilən məlumata görə Əməyin...
Yeni ISO standartı enerji daşıyıcılarından effektiv istifadə edilməsinə imkan verəcək
Əksər müəssisələr üçün enerji daşıyıcılarının qiyməti uğurlu biznesin aparılmasda əhəmiyyətli...
ISO/IEC 17021 standartının yeni layihəsi
Beynəlxalq Standartlaşdırma Təşkilatının (ISO) Uyğunluğun Qiymətləndirilməsi üzrə Komitəsi (CASCO) və...

Arxiv

2019
Февраль
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728   

Tərəfdaşlar

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Tanınmış şəxsiyyətlər

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Beynəlxalq Təşkilatlar

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com