Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

president
Beynəlxalq standartlarla işləmək inkişafa, tərəqqiyə yol açır və iqtisadiyyatımızın gücləndirilməsinə xidmət edir

Heydər Əliyev

Keyfiyyət Assosiasiyası İctimai Birliyi 25 noyabr 2007-ci ildə təsis edilmiş və 30 oktyabr 2008-ci ildə Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan keçmiş (QN № 1108-Q23-2591), özünüidarəedən, ictimai-faydalı məqsədlər daşıyan, öz fəaliyyətinin əsas məqsədi kimi gəlir əldə etməyi nəzərdə tutmayan qeyri-kommersiya, qeyri-hökumət təşkilatıdır.

Resurslar

Снять квартиру посуточно. Быстро снять посуточно квартиру в казани. Снять однокомнатную квартиру посуточно. Помощь в получении ипотеки. Удобное получение ипотеки в сбербанке. Что нужно для получения ипотеки. Отопление частного дома. Как сделать отопление частный дом схема. Частный дом монтаж отопления. Восстановление жесткого диска. Быстрое восстановление информации с жесткого диска. Восстановление данных жесткого диска программа. Кредит с плохой историей. Быстрые кредиты онлайн с плохой историей. Срочный кредит с плохой историей. В какой сервер играть в WOW. Топ world of warcraft серверы. Wow серверы pandaria. Круглопалочный станок чертежи. Круглопалочный станок купить дешево. Самодельный круглопалочный станок. Кредит на покупку квартиры. На долго взять кредит на квартиру. Кредит на покупку квартиры.
Məqalələr
ISO 9001:2015 standartının ali təhsil müəssisələrində tətbiqi
Keyfiyyət sahəsində məqsədlər və onların düzgün formalaşdırılması
“Toyota” korporasiyasında TQM modelinin tətbiqi
Balanslaşdırılmış göstəricilər sistemi müəssisəni idarəetmə vasitəsi kimi
Biznes proseslərin yenidən layihələndirilməsi
Məsləhətçi seçmək üzrə tövsiyələr
Keyfiyyətlə bağlı xərclər və onların idarə olunması
Keyfiyyəti idarəetmənin əsas prinsipləri
ISO 9001:2008 standartının tətbiqindən əldə olunan səmərələr
Jurnal
Jurnal № 1
Jurnal № 2
Jurnal № 3
Jurnal № 4
Jurnal № 5
Jurnal № 6
Jurnal № 7
Jurnal № 8
Menecment +
Kitablar
Idarəetmə Sistemlərində Daxili Audit
Kvalimetriya və keyfiyyətin idarə edilməsi
Standartlaşdırmanın əsasları
Sertifikatlaşdırmanın əsasları
Metrologiya
Standartlar, normativ sənədlər və metodikalar
Maraqlı məlumatlar
Keyfiyyet və Menecmentə dair terminlər
ISO-nun tikinti sahəsinə dair standartları
IT üzrə proqram təminatı və sistemlərin layihələndirilməsinə dair beynəlxalq standartlar
ISO-nun 161-və 193 sayılı Texniki Komitələrinin standartları
KİS-ə dair beynəlxalq standartların və normativ sənədlərin siyahısı
ISO-nun 67 saylı TK-nın neft məhsulları və sürtgü materiallarına dair standartları
"Codex Alimentarius" Komissiyasının qida məhsullarının yoxlanılması və analizi metodlarına dair normativ sənədləri və standartları
ISO-nun süd və süd məhsullarına dair standartları
ISO-nun ət və ət məhsullarına dair standartları
CE markalanması üçün nəzərdə tutulan Avropa direktivləri
Keyfiyyət dərnəyi
Qida təhlükəsizliyinin idarə edilməsi üzrə beynəlxalq standartlar
Müəssisədə idarəetmə sistemlərinin yaradılması, tətbiqi və daxili auditlərin keçirilməsi prosesində istifadə edilən beynəlxalq standartların siyahısı
Аvrоpа Birliyində uyğunluğun qiymətləndirilməsi

Beynəlxalq Standartlaşdırma Təşkilatının (ISO) süd və süd məhsullarına dair standartları


1

ISO 707:2008

Süd və süd məhsulları. Nümunənin seçilməsi üzrə rəhbərlik.

2

ISO 3889:2006

Süd və süd məhsulları. Yağın miqdarının təyin edilməsi. Yağın ekstraksiyası üçün Mojonnier tipli kolba.

3

ISO 3890-1:2009

 

Süd və süd məhsulları. Xloroorqanik birləşmələrin (pestisidlərin) qalıqlarının təyin edilməsi. Hissə 1. Ümumi qayda və ekstraksiya metodları.

4

ISO 3890-2:2009

 

Süd və süd məhsulları Xloroorqanik birləşmələrin (pestisidlərin) qalıqlarının təyin edilməsi. Hissə 2. Xammaldan ekstraktların təmizlənməsi üçün analiz metodu və təsdiqi.

5

ISO 5538:2004

Süd və süd məhsulları. Nümunə götürülməsi. Keyfiyyət əlamətləri üzrə nəzarət.

6

ISO 5738:2004

Süd və süd məhsulları. Misin miqdarının təyin edilməsi. Fotometrik metod (nəzarət metodu).

7

ISO 6611:2004

Süd və süd məhsulları. Kif və/və ya mayaların koloniya yaradan vahidinin hesablanması. 25°С temperaturda koloniyaların hesablanması metodu.

8

ISO 6732:1985

Süd və süd məhsulları. Dəmirin miqdarının təyin edilməsi. Spektrometrik metod (nəzarət metodu).

9

ISO 7208:2008

Yağsızlaşdırılmış süd, zərdab və ayran. Yağın miqdarının təyin edilməsi. Qravimetrik metod (nəzarət metodu).

10

ISO 8197:1988

Süd və süd məhsulları. Nümunə götürülməsi. Kəmiyyət əlamətləri üzrə nəzarət.

11

ISO 8260:2008

 

Süd və süd məhsulları. Xloroorqanik pestisidlərin və polixlorbifenillərin təyin edilməsi. Elektron detektor vasitəsilə kapillyar mayaqaz xromatoqrafiyadan istifadə metodu.

12

ISO 8262-1:2005

 

Əsas tərkibi süddən ibarət süd məhsulları və qida məhsulları. Veybul-Berntrop qravimetrik metodu ilə yağın miqdarının təyin edilməsi. Nəzarət metodu. Hissə 1. Uşaq qida maddələri.

13

 ISO 8262-2:2005

Əsas tərkibi süddən ibarət süd məhsulları və qida məhsulları. Veybul-Berntrop qravimetrik metodu ilə yağın miqdarının təyin edilməsi. Nəzarət metodu. Hissə 2. Dondurma və dondurma üçün qatqı.

14

ISO 8262-3:2005

Əsas tərkibi süddən ibarət süd məhsulları və qida məhsulları Veybul-Berntrop qravimetrik metodu ilə yağın miqdarının təyin edilməsi. Nəzarət metodu. Hissə 3. Xüsusi hallar.

15

ISO 9231:2008

Süd və süd məhsulları. Benzoy və sorbin turşularının miqdarının təyin edilməsi.

16

ISO 11813:1998

Süd və süd məhsulları. Sinkin miqdarının təyin edilməsi. Odda atom absorbsiyasının spektrometrik metodu.

17

ISO 11866-1:2005

Süd və süd məhsulları. Escherichia coli prezumptiv bakteriyalarının hesablanması. Hissə 1. 4- methylumbelliferyl-beta-D-glucuronide (MUG)) metodunu tətbiq etməklə hesablama.

18

ISO 11866-2:2005

Süd və süd məhsulları. Escherichia coli prezumptiv bakteriyalarının hesablanması. Hissə 2. Membran tətbiq etməklə koloniyaların 44 °C temperaturda hesablanması metodu.

19

ISO 11870:2009

Süd və süd məhsulları. Yağın miqdarının təyin edilməsi. Butirometrləri tətbiq etməklə metodlardan istifadə üzrə ümumi rəhbəredici göstəriş.

20

ISO 12078:2006

Yağsızlaşdırılmış südlü yağ. Mayeqaz xromatoqrafiyası vasitəsilə sterinlərin tərkibinin təyin edilməsi (nəzarət metodu.)

21

ISO 14156:2001

Süd və süd məhsulları. Yağ turşuları və yağ turşularında həll edilə bilən birləşmələrin ekstraksiya metodları.

22

ISO 14156:2001/Amd.1:2007

Süd və süd məhsulları. Yağ turşuları və yağ turşularında həll edilə bilən birləşmələrin ekstraksiya metodları. Dəyişiklik 1.

23

ISO 14673-1:2004

Süd və süd məhsulları. Nitrat və nitritlərin miqdarının təyin edilməsi. Hissə 1. Spektrometriya və kadmiumum bərpası metodunun tətbiq edilməsi.

24

ISO 14673-3:2004

Süd və süd məhsulları .Nitrat və nitritlərin miqdarının təyin edilməsi. Hissə 3. Kadmium bərpası və müntəzəm olaraq dializlə axının vurulmasının təhlil metodu (praktiki metod).

25

ISO 14891:2002

Süd və süd məhsulları. Azot miqdarının təyin edilməsi, Dumas prinsipinə uyğun yandırmanın tətbiqinin praktiki metodu.

26

ISO 17129:2006

Quru süd. Kapillyar elektroforezin köməyi ilə (natrium dodesilsulfatla) soya və noxud zülallının miqdarının təyin edilməsi. Ələkdən keçirmə metodu.

27

ISO 22935-1:2009

Süd və süd məhsulları. Orqanoleptik təhlil. Hissə 1. Ekspertlərin komplektləşdirməsi, seçilməsi, öyrədilməsi və monitorinqi üçün ümumi rəhbərlik.

28

ISO 22935-2:2009

Süd və süd məhsulları. Orqanoleptik təhlil. Hissə 2. Orqanoleptik təhlil üçün tövsiyə olunan metodlar.

 29

ISO 22935-3:2009

Süd və süd məhsulları. Orqanoleptik təhlil. Hissə 3. Məhsulun hesablama yolu ilə orqanoleptik xüsusiyyətlərinin müəyyən edilməsi üçün texniki şərtlərə uyğunluğun qiymətləndirilməsi.

30

ISO 23058:2006

Süd və süd məhsulları. Quzu və keçi balasının qursaq mayası. Südün ümumi koaqulyasiya aktivliyinin təyin edilməsi.

 31

ISO/TS 6733:2006

Süd və süd məhsulları. Qurğuşun miqdarının. təyin edilməsi. Qrafit sobasını tətbiq etməklə atom absorsiyasının spektrometrik metodu.

32

ISO/TS 11059:2009

Süd və süd məhsulları. Pseudomonas spp-ın hesablanması metodu.


Social

Xəbərlər

İnformasiya təhlükəsizliyinin effektivliyinin artırılması üzrə yeni ISO/IEC standartı
Vətəndaşların, cəmiyyətin və dövlətin həyatında informasiyanın, informasiya resurslarının və texnologiyalarının...
ISO 14001 standartının yeni versiyası
Standartlara yenidən baxılması və təkmilləşdirilməsi prosesi çərçivəsində Beynəlxalq Standartlaşdırma...
Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizliyi idarəetmə sistemləri üzrə ISO –nun yeni standartı
Beynəlxalq Standartlaşdırma Təşkilatından (ISO) verilən məlumata görə Əməyin...
Yeni ISO standartı enerji daşıyıcılarından effektiv istifadə edilməsinə imkan verəcək
Əksər müəssisələr üçün enerji daşıyıcılarının qiyməti uğurlu biznesin aparılmasda əhəmiyyətli...
ISO/IEC 17021 standartının yeni layihəsi
Beynəlxalq Standartlaşdırma Təşkilatının (ISO) Uyğunluğun Qiymətləndirilməsi üzrə Komitəsi (CASCO) və...

Arxiv

2019
Февраль
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728   

Tərəfdaşlar

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Tanınmış şəxsiyyətlər

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Beynəlxalq Təşkilatlar

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com