Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

president
Beynəlxalq standartlarla işləmək inkişafa, tərəqqiyə yol açır və iqtisadiyyatımızın gücləndirilməsinə xidmət edir

Heydər Əliyev

Keyfiyyət Assosiasiyası İctimai Birliyi 25 noyabr 2007-ci ildə təsis edilmiş və 30 oktyabr 2008-ci ildə Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan keçmiş (QN № 1108-Q23-2591), özünüidarəedən, ictimai-faydalı məqsədlər daşıyan, öz fəaliyyətinin əsas məqsədi kimi gəlir əldə etməyi nəzərdə tutmayan qeyri-kommersiya, qeyri-hökumət təşkilatıdır.

Resurslar

Снять квартиру посуточно. Быстро снять посуточно квартиру в казани. Снять однокомнатную квартиру посуточно. Помощь в получении ипотеки. Удобное получение ипотеки в сбербанке. Что нужно для получения ипотеки. Отопление частного дома. Как сделать отопление частный дом схема. Частный дом монтаж отопления. Восстановление жесткого диска. Быстрое восстановление информации с жесткого диска. Восстановление данных жесткого диска программа. Кредит с плохой историей. Быстрые кредиты онлайн с плохой историей. Срочный кредит с плохой историей. В какой сервер играть в WOW. Топ world of warcraft серверы. Wow серверы pandaria. Круглопалочный станок чертежи. Круглопалочный станок купить дешево. Самодельный круглопалочный станок. Кредит на покупку квартиры. На долго взять кредит на квартиру. Кредит на покупку квартиры.
Məqalələr
ISO 9001:2015 standartının ali təhsil müəssisələrində tətbiqi
Keyfiyyət sahəsində məqsədlər və onların düzgün formalaşdırılması
“Toyota” korporasiyasında TQM modelinin tətbiqi
Balanslaşdırılmış göstəricilər sistemi müəssisəni idarəetmə vasitəsi kimi
Biznes proseslərin yenidən layihələndirilməsi
Məsləhətçi seçmək üzrə tövsiyələr
Keyfiyyətlə bağlı xərclər və onların idarə olunması
Keyfiyyəti idarəetmənin əsas prinsipləri
ISO 9001:2008 standartının tətbiqindən əldə olunan səmərələr
Jurnal
Jurnal № 1
Jurnal № 2
Jurnal № 3
Jurnal № 4
Jurnal № 5
Jurnal № 6
Jurnal № 7
Jurnal № 8
Menecment +
Kitablar
Idarəetmə Sistemlərində Daxili Audit
Kvalimetriya və keyfiyyətin idarə edilməsi
Standartlaşdırmanın əsasları
Sertifikatlaşdırmanın əsasları
Metrologiya
Standartlar, normativ sənədlər və metodikalar
Maraqlı məlumatlar
Keyfiyyet və Menecmentə dair terminlər
ISO-nun tikinti sahəsinə dair standartları
IT üzrə proqram təminatı və sistemlərin layihələndirilməsinə dair beynəlxalq standartlar
ISO-nun 161-və 193 sayılı Texniki Komitələrinin standartları
KİS-ə dair beynəlxalq standartların və normativ sənədlərin siyahısı
ISO-nun 67 saylı TK-nın neft məhsulları və sürtgü materiallarına dair standartları
"Codex Alimentarius" Komissiyasının qida məhsullarının yoxlanılması və analizi metodlarına dair normativ sənədləri və standartları
ISO-nun süd və süd məhsullarına dair standartları
ISO-nun ət və ət məhsullarına dair standartları
CE markalanması üçün nəzərdə tutulan Avropa direktivləri
Keyfiyyət dərnəyi
Qida təhlükəsizliyinin idarə edilməsi üzrə beynəlxalq standartlar
Müəssisədə idarəetmə sistemlərinin yaradılması, tətbiqi və daxili auditlərin keçirilməsi prosesində istifadə edilən beynəlxalq standartların siyahısı
Аvrоpа Birliyində uyğunluğun qiymətləndirilməsi

Beynəlxalq Standartlaşdırma Təşkilatının (ISO) 67 saylı Texniki Komitəsinin neft məhsulları və sürtgü materiallarına dair standartları


1

ISO 3183:2007

Neft və qaz sənayesi. Boru kəmərləri vasitəsilə nəqletmə sistemləri üçün polad borular.

2

ISO/TR 10400:2007

Neft və qaz sənayesi. Qoruyucu nasos-kompressor, qazma və boru kəmərlərində istifadə olunan boruların xarakteristikalarının müəyyən edilməsi üçün formula və hesablamalar.

3

ISO 10405:2000

Neft və qaz sənayesi. Qoruyucu və nasos-kompressor borularının istismarı və onlara xidmət göstərilməsi.

4

ISO 10407:1993

Neft və qaz sənayesi. Rotor qazması üçün avadanlıq. Qazıma borularının son istismar müddətinin hesablanması.

5

ISO 10414-1:2008

Neft və qaz sənayesi. Qazıma məhlullarının çöl sınaqları. Hissə 1. Əsasında su olan məhlullar

6

ISO 10414-2:2002

Neft və qaz sənayesi. Qazma məhlullarının çöl sınaqları. Hissə 2. Əsasında karbohidrogen olan məhlullar

7

ISO 10416:2008

Neft və qaz sənayesi. Qazma məhlulları. Laboratoriya sınaqları.

8

ISO 10417:2004

Neft və qaz sənayesi. Neft quyularında qoruyucu qapaqların quraşdırılması sistemi. Konstruksiya, quraşdırılma, istismar və funksiyaların bərpası.

9

ISO 10418:2003

Neft və qaz sənayesi. Dəniz yataqlarından neft hasil etmək üçün qurğular. Səthlərin qəzadan müdafiəsinin əsas sistemləri.

10

ISO10418:2003/Cor 1:2008

Neft və qaz sənayesi. Dəniz özüllərinin istismarı. Səthlərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsinin əsas sistemləri. Texniki düzəliş 1.

11

ISO 10423:2003

Neft və qaz sənayesi. Qazma və istismar avadanlığı.

12

ISO 10424-1:2004

Neft və qaz sənayesi. Rotorlu qazma üçün avadanlıq. Hissə 1. Qazma stanqının elementləri

13

ISO 10424-2:2007

Neft və qaz sənayesi. Rotorlu qazma üçün avadanlıq. Hissə 2. Tir ilə birlikdə fırlanan yivli birləşmələrin yoxlanılması.

14

ISO 10426-1:2005

Neft və qaz sənayesi. Neft buruqlarının sementlə bərkidilməsi üçün sement və materiallar. Hissə 1. Texniki şərtlər.

15

ISO 10426-2:2003

Neft və qaz sənayesi. Neft buruqlarının sementlə bərkidilməsi üçün sement və materiallar. Hissə 2. Sementlərin yoxlanılması

16

ISO 10426-2:2003/Cor 1:2006

Neft və qaz sənayesi. Neft buruqlarının sementlə bərkidilməsi üçün sement və materiallar. Hissə 2. Neft quyusu üçün sementlərin yoxlanılması. Texniki düzəliş   1

17

ISO 10426-2:2003/Amd1:2005

Neft və qaz sənayesi. Neft buruqlarının sementlə bərkidilməsi üçün sement və materiallar. Hissə 2. Neft quyusu üçün sementlərin yoxlanılması. Dəyişiklik 1. Rütubəti saxlama qabiliyyətinin müəyyən edilməsi

18

ISO 10426-3:2003

Neft və qaz sənayesi. Neft buruqlarının sementlə bərkidilməsi üçün sement və materiallar. Hissə 3. Suyun dərinliklərində olan quyular üçün sementin tərkibinin yoxlanılması.

19

ISO 10426-4:2004

Neft və qaz sənayesi. Neft buruqlarının sementlə bərkidilməsi üçün sement və materiallar. Hisə 4. Atmosfer təzyiqi altında köpüklənmiş sement məhlullarının hazırlanması və sınağı.

20

ISO 10426-5:2004

Neft və qaz sənayesi. Neft buruqlarının sementlə bərkidilməsi üçün sement və materiallar. Hissə 5. Atmosfer təzyiqi altında sementin sıxılma və genişlənməsinin müəyyən edilməsi.

21

ISO 10426-6:2008

Neft və qaz sənayesi. Neft buruqlarının sementlə bərkidilməsi üçün sement və materiallar. Hissə 6. Sement tərkiblərinin yerdəyişməsinin son statik həddinin müəyyən edilməsi metodları.

22

ISO 10427-1:2001

Neft və qaz sənayesi. Quyuların sementlə bərkidilməsi üçün avadanlıq. Hissə 1. Kolonlar üçün yaylı sentratorlar.

23

ISO 10427-2:2004

Neft və qaz sənayesi. Quyuların sementlə bərkidilməsi üçün avadanlıq. Hissə 2. sentratorun yerləşdirilməsi və dayandırıcı muftanın sınağı.

24

ISO 10427-3:2003

Neft və qaz sənayesi. Quyuların sementlə bərkidilməsi üçün avadanlıq. Hissə 3. Sementləmə işləri üçün nəzərdə tutulan avadanlığın istismar sınağı.

25

ISO 10428:1993

Neft və qaz sənayesi. Nasos ştanqaları (qısaldılmış nasos ştanqaları, dərinlik nasosunun hamarlama ştokları, muftalar ). Texniki şərtlər.

26

ISO 10431:1993

Neft və qaz sənayesi. Nasos qurğuları. Texniki şərtlər.

27

ISO 10432:2004

Neft və qaz sənayesi. Quyu qazan avadanlıq. Neft quyularının qoruyucu qapaqları

28

ISO 10437:2003

Neft, neft-kimya və qaz sənayesi. Xüsusi təyinatlı buxar turbinləri.

29

ISO 10438-1:2007

Neft, neft-kimya və qaz sənayesi. Yağlama, valın bərkidilməsi, yağın yoxlanılması və yardımçı avadanlıqlar. Hissə 1. Ümumi tələblər.

30

ISO 10438-2:2007

Neft, neft-kimya və qaz sənayesi. Yağlama, valın bərkidilməsi, yağın yoxlanılması və yardımçı avadanlıqlar. Hissə 2. xüsusi təyinatlı yağın yoxlanılması sistemləri.

31

ISO 10438-3:2007

Neft, neft-kimya və qaz sənayesi. Yağlama, valın bərkidilməsi, yağın yoxlanılması və yardımçı avadanlıqlar. Hissə 3. Ümumi təyinatlı yağın yoxlanılması sistemləri.

32

ISO 10438-4:2007

Neft, neft-kimya və qaz sənayesi. Yağlama, valın bərkidilməsi, yağın yoxlanılması və yardımçı avadanlıqlar. Hissə 4. Qaz sürgülərinin işini avtomatik təminetmə sistemləri.

33

ISO 10441:2007

Neft, neft-kimya və qaz sənayesi. Xüsusi təyinatlı mexaniki enerjinin ötürülməsi üçün elastiki muftalar.

34

ISO 11960:2004

Neft və qaz sənayesi. Neft quyularında qoruyucu və nasos-kompressor boruları kimi istifadə olunan polad borular.

35

ISO11960:2004/Cor.1:2006

Neft və qaz sənayesi. Neft quyularında qoruyucu və nasos-kompressor boruları kimi istifadə olunan polad borular. Texniki düzəliş 1

36

ISO 11961:1996

Neft və qaz sənayesi. Qazmada tətbiq etmək üçün polad borular. Texniki şərtlər.

37

ISO 13500:2006

Neft və qaz sənayesi. Qazma məhlullarının hazırlanması üçün material. Texniki tələblər və sınaq.

38

ISO 13501:2005

Neft və qaz sənayesi. Qazma məhlulları. Emal sisteminin qiymətləndirilməsi.

39

ISO 13503-1:2003

Neft və qaz sənayesi. Məhsuldar layı aşkar etmək üçün məhlul və materiallar. Hissə 1. Məhsuldar layı aşkar etmək üçün məhlulların özlülük xüsusiyyətlərinin ölçülməsi.

40

ISO 13503-2:2006

Neft və qaz sənayesi. Məhsuldar layı aşkar etmək üçün məhlul və materiallar. Hissə 2. Məhsuldar layın yarılması və buruq filtrinin doldurulması üçün istifadə edilən aşqarların xassələrinin ölçülməsi.  

41

ISO 13503-3:2005

Neft və qaz sənayesi. Məhsuldar layı aşkar etmək üçün məhlul və materiallar. Hissə 3. Dəniz suyunun özlülüyünün yoxlanılması.

42

ISO 13503-4:2006

Neft və qaz sənayesi. Məhsuldar layı aşkar etmək üçün məhlul və materiallar. Hissə 4. Statik şəraitdə filtrdən axan mayenin təsirinin ölçülməsi

43

ISO 13503-5:2006

Neft və qaz sənayesi. Məhsuldar layı aşkar etmək üçün məhlul və materiallar. Hissə 5. İstifadə edilən aşqarların keçiricilik qabiliyyətinin uzun müddətliyinin öyrənilməsi proseduru.

44

ISO 13533:2001

Neft və qaz sənayesi. Qazma və istismar avadanlığı. İki tərəfi açıq qazma üçün avadanlıqlar.

45

ISO 13534:2000

Neft və qaz sənayesi. Qazma və istismar avadanlığı. Qaldırıcı avadanlığın yoxlanılması, texniki xidmət göstərilməsi və modernləşdirilməsi.

46

ISO 13535:2000

Neft və qaz sənayesi. Qazma və istismar avadanlığı. Qaldırıb-endirmə əməliyyatları üçün avadanlıq.

47

ISO 13623:2000

Neft və qaz sənayesi. Boru kəmərləri vasitəsi ilə nəql edilmə sistemləri.

48

ISO 13625:2002

Neft və qaz sənayesi. Qazma və istismar avadanlığı. Quyunun qazılması üçün suayırıcı sütunların birləşdirici muftaları

49

ISO 13626:2003

Neft və qaz sənayesi. Qazma və istismar avadanlığı. Quyuların qazılması və təmiri üçün tikili.

50

ISO 13628-1:2005

Neft və qaz sənayesi. Sualtı hasilat sisteminin layihələndirilməsi və istismarı. Hisə 1. Ümumi tələblər və tövsiyələr.

51

ISO 13628-2:2006

Neft və qaz sənayesi. Sualtı hasilat sisteminin layihələndirilməsi və istismarı. Hissə 2. Dənizdə və suyun altında bir-biri ilə polimer və metal təbəqələrlə bağlı olmayan elastiki boru kəmərləri sistemi.

52

ISO 13628-3:2000

Neft və qaz sənayesi. Sualtı hasilat sisteminin layihələndirilməsi və istismarı. Hissə 3. Təzyiqli boru xətləri sistemi (TFL).

53

ISO 13628-4:1999

Neft və qaz sənayesi. Sualtı hasilat sisteminin layihələndirilməsi və istismarı. Hissə 4. Quyuağzı və fontan avadanlığı

54

ISO 13628-5:2002

Neft və qaz sənayesi. Sualtı hasilat sisteminin layihələndirilməsi və istismarı. Hissə 5. Sualtı şlanqlar.

55

ISO 13628-6:2006

Neft və qaz sənayesi. Sualtı hasilat sisteminin layihələndirilməsi və istismarı. Hissə 6. Sualtı hasilatın yoxlanılması sistemləri.

56

ISO 13628-7:2005

Neft və qaz sənayesi. Sualtı hasilat sisteminin layihələndirilməsi və istismarı. Hissə 7. Quyunun başa çatdırılması / təmiri üçün suayırıcı sistemlər.

57

ISO 13628-8:2002

Neft və qaz sənayesi. Sualtı hasilat sisteminin layihələndirilməsi və istismarı. Hissə 8. Sualtı hasilat sistemi üçün distansiyadan idarə olunan vasitələrin (ROV) interfeysləri.

58

ISO 13628-9:2000

Neft və qaz sənayesi. Sualtı hasilat sisteminin layihələndirilməsi və istismarı. Hissə 9. Distansiyadan idarə olunan vasitələri tətbiq etməklə (ROT)   müdaxilə sistemləri.

59

ISO 13628-10:2005

Neft və qaz sənayesi. Sualtı hasilat sisteminin layihələndirilməsi və istismarı. Hissə 10. Bir-biri ilə polimer və metal təbəqələrlə bağlı olan elastiki borular üçün texniki şərtlər.

60

ISO 13628-11:2007

Neft və qaz sənayesi. Sualtı hasilatın konstruksiyası və işləməsi sistemi. Hissə 11. Yeraltı və sualtı elastiki boru kəmərlərinin sistemləri.

61

ISO 13678:2000

Neft və qaz sənayesi. Qoruyucu, nasos-kompressor boruları və boru kəmərləri üçün istifadə olunan çoxkomponentli sürtgü yağlarının qiymətləndirilməsi və sınağı.

62

ISO13678:2000/Cor.1:2005

Neft və qaz sənayesi. Quruyucu, nasos-kompressor boruları və boru kəmərləri üçün istifadə olunan çoxkompetentli sürtgü yağlarının qiymətləndirilməsi və sınağı. Texniki düzəliş 1.

63

ISO 13679:2002

Neft və qaz sənayesi. Qoruyucu və nasos-kompressor borularının yoxlanılması prosedurları.

64

ISO 13680:2000

Neft və qaz sənayesi. Qoruyucu, nasos-kompressor və birləşdirici borular üçün korroziya davamlı xəlitələrdən hazırlanmış tikişsiz borular. Təchizatın texniki şərtləri.

65

ISO13680:2000/Cor 2:2004

Neft və qaz sənayesi. Qoruyucu, nasos-kompressor və birləşdirici borular üçün korroziya davamlı xəlitələrdən hazırlanmış tikişsiz borular. Təchizatın texniki şərtləri. Texniki düzəliş 2.

66

ISO 13702:1999

Neft və qaz sənayesi. Dəniz yataqlarından hasil etmək üçün nəzərdə tutulan qurğularda yanğın və partlayışlarının qarşısının alınmasına nəzarət .

67

ISO 13703:2000

Neft və qaz sənayesi. Dənizdə hasilat platformalarında boru sistemlərinin layihələndirilməsi və montajı.

68

ISO13703:2000/Cor 1:2002

Neft və qaz sənayesi. Dəniz istismar platformalarında layihələndirilməsi və quraşdırılması sistemləri.

69

ISO 13704:2007

Neft və qaz sənayesi. Neft emalı zavodları üçün qızdırıcı qurğuların borularının qalınlığının hesablanması.

70

ISO13704:2007/Cor.1:2008

Neft və qaz sənayesi. Neft emalı zavodları üçün qızdırıcı qurğuların borularının qalınlığının hesablanması. Texniki düzəliş.

71

ISO 13705:2006

Neft və qaz sənayesi. Neft emalı zavodları üçün ümumi təyinatlı qızdırıcılar.

72

ISO 13706:2005

Neft və qaz sənayesi. Hava soyuducusuna malik istilik ötürən qurğular.

73

ISO 13847:2000

Neft və qaz sənayesi. Buru kəmərləri vasitəsilə nəqletmə sistemləri. Boru kəmərlərinin qaynağı.

74

ISO13847:2000/Cor 1:2001

Neft və qaz sənayesi. Buru kəmərləri vasitəsilə nəqletmə sistemləri. Boru kəmərlərinin qaynağı. Texniki düzəliş 1.

75

ISO 13879:1999

Neft və qaz sənayesi. Texniki şərtlərdəki funksional tələblərin   işlənib hazırlanması və məzmunu.

76

ISO 13880:1999

Neft və qaz sənayesi. Texniki şərtlərin işlənib hazırlanması və məzmunu.

77

ISO/TR 13881:2000

Neft və qaz sənayesi. Məhsul, proses və xidmətlərin   təsnifatı və uyğunluğunun qiymətləndirilməsi.

78

ISO 14224:2006

Neft, neft-kimya və qaz sənayesi. Avadanlığın işləməsi və etibarlı olması ilə bağlı məlumatların toplanılması və mübadiləsi

79

ISO 14310:2001

Neft və qaz sənayesi. Quyu avadanlığı. Pakerlər və tıxaclar

80

ISO 14313:2007

Neft və qaz sənayesi. Boru kəmərləri vasitəsilə nəqletmə sistemləri. Boru kəmərlərinin bağlayıcı armaturu.

81

ISO 14691:1999

Neft və qaz sənayesi. Ümumi təyinatlı mexaniki enerjinin ötürülməsi üçün elastiki muftalar.

82

ISO 14692-1:2002

Neft və qaz sənayesi. Şüşə-plastik boru kəmərləri sistemi (GRP). Hissə 1. Lüğət, simvollar, tətbiqi və materiallar.

83

ISO 14692-2:2002

Neft və qaz sənayesi. Şüşə-plastik boru kəmərləri sistemi (GRP). Hissə 2. Hazırlama və səriştəli qiymətləndirmə.

84

ISO 14692-2:2002/Cor 1:2005

Neft və qaz sənayesi. Şüşə-plastik boru kəmərləri sistemi (GRP). Hissə 2. Hazırlama və səriştəli qiymətləndirmə. Texniki düzəliş 1.

85

ISO 14692-3:2002

Neft və qaz sənayesi. Şüşə-plastik boru kəmərləri sistemi (GRP). Hissə 3. Sistemin layihələndirilməsi.

86

ISO 14692-3:2002/Cor 1:2005

Neft və qaz sənayesi. Şüşə-plastik boru kəmərləri sistemi (GRP). Hissə 3. Sistemin layihələndirilməsi. Texniki düzəliş 1.

87

ISO 14692-4:2002

Neft və qaz sənayesi. Şüşə-plastik boru kəmərləri sistemi (GRP). Hissə 4. Quraşdırma, işə salma və istismar.

88

ISO 14692-4:2002/Cor 1:2006

Neft və qaz sənayesi. Şüşə-plastik boru kəmərləri sistemi (GRP). Hissə 4. Quraşdırma, işə salma və istismar.

Texniki düzəliş 1.

89

ISO 14693:2003

Neft və qaz sənayesi. Quyuların qazılması və təmiri üçün avadanlıq.

90

ISO 14723:2001

Neft və qaz sənayesi. Boru kəmərləri vasitəsilə nəqletmə sistemləri. Sualtı boru kəmərlərinin ventilləri.

91

ISO 15136-1:2001

Neft və qaz sənayesi üçün quyu avadanlığı. Mexaniki hasilat üçün dərinlik nasosları. Hissə 1. Nasoslar.

92

ISO 15136-2:2006

Neft və qaz sənayesi üçün quyu avadanlığı. Mexaniki hasilat üçün dərinlik nasosları. Hissə 2. Ötürücü sistemlər.

93

ISO 15138:2007

Neft və qaz sənayesi. Dənizdə hasilat aparmaq üçün qurğular. Qızdırma, havalandırma və soyutma.

94

ISO 15156-1:2001

Neft və qaz sənayesi. Neft və qaz hasilatı zamanı hidrogen sulfid olan yerlərdə tətbiq etmək üçün materiallar.

95

ISO 15156-1:2001/Cor 1:2005

Neft və qaz sənayesi. Neft və qaz hasilatı zamanı hidrogen sulfid olan yerlərdə tətbiq etmək üçün materiallar. Hissə 1. Çata qarşı davamlı materialların seçilməsinin ümumi prinsipləri. Texniki düzəliş 1.

96

ISO 15156-2:2003

Neft və qaz sənayesi. Neft və qazın hasilatı zamanı hidrogen sulfid olan yerlərdə tətbiq etmək üçün materiallar. Hissə 2. Karbonlu, aşqarı az olan çata qarşı davamlı poladlar və çuqunun tətbiqi.

97

İSO 15156-2:2003/Cor

1:2005

Neft və qaz sənayesi. Neft və qazın hasilatı zamanı hidrogen sulfid olan yerlərdə tətbiq etmək üçün materiallar. Hissə 2. Karbonlu, aşqarı az olan çata qarşı davamlı poladlar və çuqunun tətbiqi. Texniki düzəliş 1.

98

ISO 15156-3:2003

Neft və qaz sənayesi. Neft və qazın hasilatı zamanı hidrogen sulfid olan yerlərdə tətbiq etmək üçün materiallar. Hissə 3. Çata qarşı davamlı, korroziyayadavamlı və digər xəlitələr.

99

SO 15156-3:2003/Cor 1:2005

Neft və qaz sənayesi. Neft və qazın hasilatı zamanı hidrogen sulfid olan yerlərdə tətbiq etmək üçün materiallar. Hissə 3. Çata qarşı davamlı, korroziyayadavamlı və digər xəlitələr. Texniki düzəliş 1.

100

ISO 15156-3:2003/Cor 2:2005

Neft və qaz sənayesi. Neft və qazın hasilatı zamanı hidrogen sulfid olan yerlərdə tətbiq etmək üçün materiallar. Hissə 3. Çata qarşı davamlı, korroziyayadavamlı və digər xəlitələr. Texniki düzəliş 2.

101

ISO 15463:2003

Neft və qaz sənayesi. Yivsiz yeni qoruyucu, nasos kompressor və qazma borularının istifadə prosesində yoxlanılması.  

102

ISO 15544:2000

Neft və qaz sənayesi. Dənizdəki yataqlarında hasilat aparmaq üçün qurğular. Qəza siqnallarının işləməsinə olan tələb və rəhbər göstərişlər.

103

ISO 15546:2007

Neft və qaz sənayesi. Alüminium xəlitədən olan qazma boruları.

104

ISO 15547-1:2005

Neft və qaz sənayesi. Lövhəşəkilli istilik tənzimləmə qurğuları. Hissə 1. Lövhəşəkilli və çərçivəli istilik tənzimləmə qurğuları.

105

ISO 15547-2:2005

Neft və qaz sənayesi. Lövhəşəkilli istilik tənzimləmə qurğuları. Hissə 2. Lehimlənmiş lövhəşəkilli alüminium istilik tənzimləmə qurğuları.  

106

ISO 15589-1:2003

Neft və qaz sənayesi. Boru kəmərləri vasitəsilə nəqletmə sistemlərinin katod müdafiəsi. Hissə 1. Yerüstü boru kəmərləri.

107

ISO 15589-2:2004

Neft və qaz sənayesi. Boru kəmərləri vasitəsilə nəqletmə sistemlərinin katod müdafiəsi. Hissə 2. Dəniz boru kəmərləri.

108

ISO 15590-1:2001

Neft və qaz sənayesi. Boru kəmərləri vasitəsilə nəqletmə sistemləri üçün fitinq və flanslar, induksiya qızdırma metodu ilə hazırlanmış dirsək. Hissə 1. İnduksiya qızdırma metodu ilə hazırlanmış dirsək.

109

ISO 15590-2:2003

Neft və qaz sənayesi. Boru kəmərləri vasitəsilə nəqletmə sistemləri üçün fitinq və flanslar, induksiya qızdırma metodu ilə hazırlanmış dirsək. Hissə 2. Fitinqlər

110

ISO 15590-3:2004

Neft və qaz sənayesi. Boru kəmərləri vasitəsilə nəqletmə sistemləri üçün fitinq və flanslar, induksiya qızdırma metodu ilə hazırlanmış dirsək. Hissə 3. Flanslar.

111

ISO 15649:2001

Neft və qaz sənayesi. Boru kəmərləri sistemi.

112

ISO 15663-1:2000

Neft və qaz sənayesi. Xidmət müddətinin qiymətləndirilməsi. Hissə 1. Metodologiya.

113

ISO 15663-2:2001

Neft və qaz sənayesi. Xidmət müddətinin qiymətləndirilməsi. Hissə 2. Hesablama metodlarının və metodologiyasının tətbiqi üzrə rəhbərlik.

114

ISO 15663-3:2001

Neft və qaz sənayesi. Xidmət müddətinin qiymətləndirilməsi. Hissə 3. Tətbiq etmək üzrə rəhbərlik.

115

ISO 16070:2005

Neft və qaz sənayesi. Quyu avadanlığı. Nippel və onu bərkitmək   üçün ləvazimat.

116

ISO 16708:2006

Neft və qaz sənayesi. Boru kəmərləri vasitəsilə nəqletmə sistemləri. Etibarlılığın təhlili metodu.

117

ISO 16812:2007

Neft, neft-kimya və qaz sənayesi. İstilik tənzimləmə qurğuları.

118

ISO 17078-1:2004

Neft və qaz sənayesi. Qazma və istismar avadanlığı. Hissə 1. Qapaq üçün ləvazimat.

119

ISO 17078-2:2007

Neft və qaz sənayesi. Qazma və istismar avadanlığı. Hissə 2. Qapağın işini tənzimləyən qurğu.

120

ISO 17776:2000

Neft və qaz sənayesi. Dəniz yataqlarında hasilat aparmaq üçün qurğular. Təhlükələrin eyniləşdirilməsi və risklərin qiymətləndirilməsi üçün alət və metodikaların seçilməsi üzrə rəhbər göstərişlər.

121

ISO 19900:2002

Neft və qaz sənayesi. Dəniz tikililərinə olan ümumi tələblər.

122

ISO 19901-1:2005

Neft və qaz sənayesi. Dəniz platformalarına olan xüsusi tələblər. Hissə 1. Hidrometroloji şərait nəzərə alınmaqla layihələndirmə və istismar.

123

ISO 19901-2:2004

Neft və qaz sənayesi. Dəniz platformalarına olan xüsusi tələblər. Hissə 2. Seysmik şərait nəzərə alınmaqla layihələndirmənin meyarları və metodları.

124

ISO 19901-4:2003

Neft və qaz sənayesi. Dəniz platformalarına olan xüsusi tələblər. Hissə 4. Layihələndirmənin geotexniki və fundamental təhlili.

125

ISO 19901-5:2003

Neft və qaz sənayesi. Dəniz platformalarına olan xüsusi tələblər. Hissə 5. Quraşdırma və tikinti zamanı yükün tənzimlənməsi.

126

ISO 19901-7:2005

Neft və qaz sənayesi. Dəniz platformalarına olan xüsusi tələblər. Hissə 7. Üzən dəniz platformalarının və hərəkət edən dəniz özüllərinin saxlama sistemləri.

127

ISO 19902:2007

Neft və qaz sənayesi. Polad stasionar dəniz tikililəri.

128

ISO 19903:2006

Neft və qaz sənayesi. Beton stasionar dəniz tikililəri.

129

ISO 19904-1:2006

Neft və qaz sənayesi. Üzən dəniz platformaları. Hissə 1. Monokorpuslar, qazma platformaları və ştanqalar.

130

ISO 20815:2008

Neft, neft-kimya və qaz sənayesi. İstehsalın və etibarlılığın keyfiyyətinin təmin edilməsi sahəsində menecment.

131

ISO 21329:2004

Neft və qaz sənayesi. Boru kəmərləri vasitəsilə nəqletmə sistemləri. Mexaniki birləşdiricilərin sınaq metodları.

132

ISO 21809-2:2007

Neft və qaz sənayesi. Nəqletmə sistemlərində istifadə olunan yeraltı və sualtı boru kəmərləri üçün üz örtükləri.

133

ISO 23251:2006

Neft, neft-kimya və qaz sənayesi. Təzyiqin azaldılması və   aşağı salınması sistemləri.

134

ISO23251:2006/Amd 1:2008

Neft, neft-kimya və qaz sənayesi. Təzyiqin azaldılması və   aşağı salınması sistemləri. Dəyişiklik 1.

135

ISO23251:2006/Cor 1:2007

Neft, neft-kimya və qaz sənayesi. Təzyiqin azaldılması və   aşağı salınması sistemləri. Texniki düzəliş 1.

136

ISO/TS24817:2006

Neft, neft-kimya və qaz sənayesi. Boru kəmərləri şəbəkəsinin təmiri. Qiymətləndirmə və hesablama, istismara buraxma, sınaq və nəzarət.

137

ISO 28300:2008

Neft, neft-kimya və qaz sənayesi. İstifadə edilən saxlama çənlərinin havalandırılması.

138

ISO/TS 9001:2007

Neft, neft-kimya və qaz sənayesi. Keyfiyyət menecmentinin sahə sistemləri. Məhsul istehsal edən və xidmət göstərən təşkilatlara qoyulan tələblər.

Social

Xəbərlər

İnformasiya təhlükəsizliyinin effektivliyinin artırılması üzrə yeni ISO/IEC standartı
Vətəndaşların, cəmiyyətin və dövlətin həyatında informasiyanın, informasiya resurslarının və texnologiyalarının...
ISO 14001 standartının yeni versiyası
Standartlara yenidən baxılması və təkmilləşdirilməsi prosesi çərçivəsində Beynəlxalq Standartlaşdırma...
Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizliyi idarəetmə sistemləri üzrə ISO –nun yeni standartı
Beynəlxalq Standartlaşdırma Təşkilatından (ISO) verilən məlumata görə Əməyin...
Yeni ISO standartı enerji daşıyıcılarından effektiv istifadə edilməsinə imkan verəcək
Əksər müəssisələr üçün enerji daşıyıcılarının qiyməti uğurlu biznesin aparılmasda əhəmiyyətli...
ISO/IEC 17021 standartının yeni layihəsi
Beynəlxalq Standartlaşdırma Təşkilatının (ISO) Uyğunluğun Qiymətləndirilməsi üzrə Komitəsi (CASCO) və...

Arxiv

2019
Февраль
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728   

Tərəfdaşlar

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Tanınmış şəxsiyyətlər

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Beynəlxalq Təşkilatlar

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com