Mövzular

Keyfiyyət təşkilatları

Müasir dövrdə beynəlxalq standartların hazırlanması beynəlxalq təşkilatların dəstəyi ilə həyata keçirilir.
Siz bu bölmədən qeyd edilən təşkilatlar haqqında ümumi məlumat əldə edə bilərsiniz.

 • Beynəlxalq Standartlaşdırma TəşkilatıBeynəlxalq Standartlaşdırma Təşkilatı
 • Ümumdünya Səhiyyə TəşkilatıÜmumdünya Səhiyyə Təşkilatı
 • Ümumdünya Ticarət TəşkilatıÜmumdünya Ticarət Təşkilatı
 • Beynəlxalq Elektrotexnika KomissiyasıBeynəlxalq Elektrotexnika Komissiyası
 • Avropa Standartlaşdırma KomitəsiAvropa Standartlaşdırma Komitəsi
 • Ümumdünya Ərzaq TəşkilatıÜmumdünya Ərzaq Təşkilatı
 • TƏMİZ ŞƏHƏR 7TƏMİZ ŞƏHƏR 7
 • TƏMİZ ŞƏHƏR 8TƏMİZ ŞƏHƏR 8
 • TƏMİZ ŞƏHƏR 9TƏMİZ ŞƏHƏR 9
 • TƏMİZ ŞƏHƏR 10TƏMİZ ŞƏHƏR 10
 • TƏMİZ ŞƏHƏR 11TƏMİZ ŞƏHƏR 11
 • TƏMİZ ŞƏHƏR 12TƏMİZ ŞƏHƏR 12