Donorlar

Donorlar

Keyfiyyət Assosiasiya tərəfindən həyata keçirilən layihələrə aşağıdakı yerli və
beynəlxalq təşkilatlar texniki və maliyyə dəstəyi göstərmişdir:

  • Dünya Bankı
  • Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı

Tərəfdaşlar