Təlimlər

Risklərin idarə edilməsi

Risk əsaslı düşüncə effektiv bir keyfiyyəti idarəetmə sisteminə nail olmaq üçün lazımdır. Bu konsepsiyasının ISO 9001 standartın əvvəlki versiyasında nəzərdə tutulmasına baxmayaraq, 2015-ci il versiyasındakı kimi açıq-aydın bir şəkildə ifadə edilməmişdi.

ISO 9001:2015 beynəlxalq standartın tələblərinə uyğunluğu təmin etmək üçün təşkilat risklərlə bağlı fəaliyyətləri planlaşdırmalı və həyata keçirməlidir. Risklərin müəyyən edilməsi və nəzərə alınması, keyfiyyəti idarəetmə sisteminin effektivliyinin artırılması, yaxşılaşdırılmış nəticələrə nail olunması və mənfi təsirlərin qarşısının alınması üçün zəmin yaradır.

Image description
Sertifikatını yoxla

200

Təlimin məqsədi:
ISO 9001:2015 standartına görə risk əsaslı düşüncə, risk və imkanların müəyyən edilməsi, təhlili metodları, uyğunsuzluqların aradan qaldırılmasına yönəlik qabaqlayıcı fəaliyyətlər, risklərin effektiv idarə edilməsi üzrə nəzəri biliklərin və praktiki bacarıqların öyrədilməsi.

Təlimin müddəti:
2 gün / 16 saat

İştirakçılar:

 • Keyfiyyət üzrə menecerlər,
 • KİS-i tətbiq etmək istəyən təşkilatların rəhbər işçiləri və mütəxəssisləri,
 • keyfiyyəti idarəetmə ilə maraqlanan şəxslər

Təlimin faydaları:
Təlim iştirakçıları keyfiyyəti idarəetmə sistemində risklərin və imkanların müəyyən edilməsi, təhlili, təşkilatda risk və imkanlarla bağlı fəaliyyətlərin planlaşdırılması və effektiv şəkildə həyata keçirilməsi metodları barədə məlumat əldə edəcəklər.

Tədris üsulları:
Təlim interaktiv formada keçiriləcək. İştirakçıların keçirilən mövzuları mənimsəmə səviyyəsini müəyyən etmək üçün müxtəlif tapşırıqlar, aralarında komanda ruhunu formalaşdırmaq məqsədilə qrup çalışmaları veriləcəkdir.

Təlimin sonunda veriləcək sənədlər:
Təlimin sonunda keçirilən mövzular üzrə imtahan təşkil ediləcəkdir. İmtahandan uğurla keçən şəxslərə təlimi müvəffəqiyyətlə bitirmələri haqqında sertifikat təqdim ediləcəkdir. Təşkil olunmuş imtahandan uğurla keçə bilməyənlərə isə “İştirakçı sertifikatı” veriləcəkdir.

Təlim qiymətinə daxildir:

 • Təqdimat kitabçası
 • Standart (ISO 9001:2015)
 • Nahar
 • Şirniyyat və çay
 • Sertifikat (İştirakçı və ya müvəffəqiyyət)
 • ISO 9001:2015 standartında risk əsaslı düşüncə
 • Termin və təriflər
 • Risk və imkanların müəyyən edilməsi üzrə fəaliyyətlər
 • Risk və imkanların planlaşdırılması
 • Risklərin idarə edilməsi prosesi
 • Risk və imkanları müəyyən edilməsi üzrə fəaliyyətlərin KİS-in prosesləri ilə inteqrasiyası
 • Uyğunsuzluqların aradan qaldırılması üzrə fəaliyyətlər
 • Praktiki çalışmalar və tətbiqə dair nümunələr

Ödəniş

Təlimə görə ödəniş qeydiyyat zamanı həyata keçirilir. İştirakçı ödəniş etmədiyi müddətcə təlim üçün qeydiyyatdan keçmiş hesab edilmir. Ödəniş istərsə nağd, istərsə də köçürmə yolu aparıla bilər. Aşağıdakı şəxslərə güzəşt tətbiq edilir:

 • Assosiasiyanın üzvlərinə (üzvlük növünə uyğun olaraq təlimin dəyərinin 15, 10 və 5%-I həcmində);
 • Ödəniş haqqını təlimin başlayacağı gündən 30 gün əvvəl həyata keçirən şəxslərə (təlimin dəyərinin 5 %-i həcmində);
 • İki və daha artıq şəxslə təlimə qatılanlara (təlimin dəyərinin 5 %-i həcmində);
 • Tələbə və magistrlara (təlimin dəyərinin 5 %-i həcmində).

İmtina

Təlimə qatılmaq istəyən şəxs hər hansı bir səbəbdən dolayı təlim xidmətindən imtina edə bilər. Ancaq o, Assosiasiyanı bu qərarı haqqında təlimə ən azı 14 gün qalmış xəbərdar etməlidir. Bunun müqabilində ona həyata keçirdiyi ödəniş tam həcmdə geri qaytarılır. Qeyd edilən müddətdən gec təlimdən imtina edən şəxslərə aşağıdakılardan biri tətbiq ediə bilər:

 • Təlimə 7 gün qalmışa qədər imtina edən şəxslərə ödənişin yarısının geri qaytarılması;
 • Öz istəyilə digər tarixlərdə təşkil olunacaq eyni adlı təlimin iştirakçı siyahısına daxil edilməsi;
 • Öz istəyilə digər təliminin iştirakçı siyahısına salınması.

Təlimdən qeydiyyatdan keçmiş şəxslər imtina və ya başqa təlimə keçirilmə xahişi ilə bağlı training@aqa.az e-poçtuna müraciət etməlidirlər.

Qeyd: Keyfiyyət Assosiasiyası təlimin keçirilmə yeri və tarixi, habelə təlimçinin dəyişdirilməsi hüququna sahibdir. Assosiasiya qeyd edilənlər də daxil olmaqla, təlimə etdiyi bütün dəyişikliklər barədə təlimdən qeydiyyatdan keçmiş şəxsləri təlimin başlamağına 3 gün qalmışa qədər məlumatlandırmalıdır. Həyata keçirilən dəiyşikliklər səbəbilə təlimə qatılmaqdan imtina edən şəxslərə ödədikləri məbləğ tam olaraq qaytarılacaq və ya həmin şəxslər onlara uyğun olan şərtlər əsasında gələcəkdə keçiriləcək eyni adlı və ya digər təlimlərin iştirakçı siyahısına daxil ediləcəklər.

Tərəfdaşlar