Təlimlər

Təlim cədvəli

İyun

İyul

Metrologiya və kalibrləmənin əsasları

Qeydiyyat

Bakı

Azərbaycanca

100

ISO 45001:2018. Yerli qanunvericilik: "Əmək məcəlləsi"

Qeydiyyat

Bakı

Azərbaycan

100

Avqust

Sentyabr

Metrologiya və kalibrləmənin əsasları

Qeydiyyat

Bakı

Azərbaycanca

100

Oktyabr

Noyabr

Keyfiyyətə Nəzarət prosesi təlimi

Qeydiyyat

Bakı

Azərbaycan

400

Dekabr

Metrologiya və kalibrləmənin əsasları

Qeydiyyat

Bakı

Azərbaycanca

100

Tərəfdaşlar