Təlimlər

Təlim cədvəli

Oktyabr

Noyabr

Keyfiyyətə Nəzarət prosesi təlimi

Qeydiyyat

Bakı

Azərbaycan

400

Dekabr

Metrologiya və kalibrləmənin əsasları

Qeydiyyat

Bakı

Azərbaycanca

100

Tərəfdaşlar