Təlimlər

Təlim cədvəli

İyun

Metrologiya və kalibrləmənin əsasları

Qeydiyyat

Bakı

Azərbaycanca

100

İyul

Avqust

Sentyabr

Metrologiya və kalibrləmənin əsasları

Qeydiyyat

Bakı

Azərbaycanca

100

Oktyabr

Noyabr

Keyfiyyətə Nəzarət təlimi

Qeydiyyat

Bakı

Azərbaycan

400

Dekabr

Metrologiya və kalibrləmənin əsasları

Qeydiyyat

Bakı

Azərbaycanca

100

Tərəfdaşlar