Təlimlər

Təlim cədvəli

August

September

Metrologiya və kalibrləmənin əsasları

Qeydiyyat

Bakı

Azərbaycanca

100

October

November

Keyfiyyətə Nəzarət prosesi təlimi

Qeydiyyat

Bakı

Azərbaycan

400

December

Metrologiya və kalibrləmənin əsasları

Qeydiyyat

Bakı

Azərbaycanca

100

Partners