Quality TV

  • Association
  • Quality tv
  • News
  • Keyfiyyət Assosiasiyasi daha iki beynəlxalq standartın azərbaycanca tərcüməsini müvafiq dövlət orqanına təqdim etdi

Keyfiyyət Assosiasiyasi daha iki beynəlxalq standartın azərbaycanca tərcüməsini müvafiq dövlət orqanına təqdim etdi

Keyfiyyət Assosiasiyası tərəfindən işlənib hazırlanmış ISO 22000:2018 və ISO 45005:2020 standartlarının tərcümə və elmi-texniki redaktə olunmuş mətnləri təsdiq olunmaq üçün Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutuna təqdim edilib.

Sözügedən sənədlərlə tanış olmaq, eyni zamanda rəy və təkliflərizi bildirmək üçün aşağıdakı elektron ünvanına ümraciət edə bilərsiniz.
http://azstand.gov.az/az/static/14

Bu sənədlərlə bağlı rəy və təkliflərin alınması üçün 60 günlük müddət müəyyən edilib. Rəy və təkliflər alındıqdan sonra sözügedən sənədlərin dövlət standartı (AZS) olaraq təsdiqlənməsi nəzərdə tutulur.

Partners