Məsləhət

Avtomobil sektoru

Dünya ölkələri arasında iqtisadi əlaqələrin genişlənməsi və inteqrasiya proseslərinin sürətlənməsi nəqliyyat sisteminin, o cümlədən avtomobil sektorunun hər bir ölkənin milli iqtisadiyyatının əsas sütunlarından olduğunu təsdiqləmişdir. Ölkəmizdə də bu sektoru təmsil edən bir neçə müəssisə mövcuddur ki, onların əsas fəaliyyəti xarici brendlərə aid sərnişin maşınları, kənd təsərrüfatı texnikası və hərbi təyinatlı maşınların yığılmasından ibarətdir. Dünyada durmadan artan rəqabət beynəlxalq aləmdə olduğu kimi ölkəmizdə də bu sektorda beynəlxalq standartların tətbiqini aktuallaşdırmışdır.

Məhz bu amili nəzərə alaraq Assosiasiyamız avtomobil sektorunu təmsil edən müəssisə və təşkilatlarda beynəlxalq standartların tətbiqi üçün məsləhət, audit və təlim xidmətləri təqdim edir. Təsis olunduğu gündən indiyə kimi təşkilatımız avtomobil sektorunda aparıcı şirkət olan "Gəncə Avtomobil Zavodu" ASC-də beynəlxalq standartların tətbiqi üzrə müxtəlif xidmətlər göstərmişdir.
Keyfiyyət Assosiasiyasının avtomobil sektoru müəssisələrinə, onlarda aşağıdakı beynəlxalq standartların tətbiqi üzrə öz xidmətlərini təklif edir:

 • ISO 9001:2015 beynəlxalq standartı

  ISO 9001:2015 beynəlxalq standartı

  ISO 9001 beynəlxalq standartında keyfiyyəti idarəetmə sisteminin əsas tələbləri qismində istehlakçının mənafeyinin qorunması, prosesin səmərəliliyinin təmin edilməsi, idarəetmə sisteminin təkmilləşdirilməsi, düzgün qərar qəbuletmə mexanizmi, istehsalçı ilə istehlakçı arasındakı müştərək maraqlardan doğan qarşılıqlı əlaqələrin vacibliyi kimi prinsiplər əsas götürülür.

  Daha ətraflı
 • ISO 14001: 2015 Beynəlxalq standartı

  ISO 14001: 2015 Beynəlxalq standartı

  ISO 14001: 2015 təşkilatın ətraf mühiti  idarəetmə sisteminə tələbləri müəyyən edən beynəlxalq standartdır. Bu  standart Beynəlxalq Standartlaşdırma Təşkilatının (ISO) 207 saylı Texniki Komitəsi tərəfindən  hazırlanıb.

  Daha ətraflı
 • ISO/IEC 27001:2013 beynəlxalq standartı

  ISO/IEC 27001:2013 beynəlxalq standartı

  Vətəndaşların, cəmiyyətin və dövlətin həyatında informasiyanın, informasiya resurslarının və texnologiyalarının rolunun artması informasiya təhlükəsizliyi məsələlərini ön plana çıxarır. İnformasiya təhlükəsizliyinin təmin olunması problemi kompleks yanaşma tələb edir.

  Daha ətraflı
 • ISO 45001:2018 Beynəlxalq standartı

  ISO 45001:2018 Beynəlxalq standartı

  Dünyada hər gün iş qəzalarından və ya peşə xəstəliklərindən minlərlə insan vəfat edir, on minlərlə insan şikəst olur. Həm işəgötürənlər, həm də bütövlükdə iqtisadiyyat üçün peşə yaralanmaları və xəstəliklər ciddi problemlər yaradır ki, bu da erkən pensiyaya çıxma, və sığorta haqlarının yüksəldilməsinə gətirib çıxaran itkilərə səbəb olur.

  Daha ətraflı

Tərəfdaşlar