MƏSLƏHƏT

ÜMUMİ MƏLUMAT

İdarəetmə sistemi standartlarının tətbiqi üzrə məsləhət xidmətlərinin göstərilməsi Assosiasiyamızın əsas fəaliyyət istiqamətlərindən biridir. Təşkilatımız təsis olunduğu gündən bu günə kimi keyfiyyəti idarəetmə, qida təhlükəsizliyi, peşə sağlamlığı və təhlükəsizliyi və s. üzrə onlarla məsləhət layihəsini həyata keçirmişdir.

“Keyfiyyət Assosiasiyası” təsis olunduğu gündən etibarən müxtəlif sektorları təmsil edən yerli müəssisə və təşkilatlara beynəlxalq idarəetmə standartları üzrə məsləhət xidmətləri göstərir. Bu illər ərzində Assosiasiya bazarın tələbinə uyğun olaraq məsləhət layihələri həyata keçirdiyi beynəlxalq standartların sayını artırmış, müəssiələrdə qeyd edilən beynəlxalq standartlara uyğun idarəetmə sistemlərinin qurulması və effektiv fəaliyyəti üçün onlara yardım etmişdir.

Biz öz ətrafımızda peşəkarları cəmləyərək, üzərimizə götürdüyümüz məsləhət layihələrini vaxtlı-vaxtında, əlavə xərclərə səbəb olmadan, öz dilimizdə, ehtiyac yarandıqda isə xarici mütəxəssisləri də cəlb etməklə həyata keçiririk. Biz hər bir sektorda bazarın lideri olan təşkilatların beynəlxalq standartlarla bağlı məsələlərdə çözüm ortağı olmağı qarşımıza hədəf qoymuş və bir çox sektorda buna nail ola bilmişik.
Biz məsləhət xidmətlərini azərbaycanca göstərir və tətbiq olunacaq standartlar və onların tələblərinin xidmət göstərdiyimiz müəssisə və təşkilatların işçi heyəti tərəfindən daha yaxşı başa düşülməsi üçün standartların azərbaycanca tərcümələrini təqdim edir və digər zəruri resurslarla təmin edirik.

Assosiasiya beynəlxalq standartları tətbiq etmək istəyən, ancaq müəyyən maliyyə problemi yaşayan müəssisə və təşkilatlara, onların göstəriləcək məsləhət xidmətinin beynəlxalq maliyyə qurumları tərəfindən maliyyələşdirilməsini təmin etmək yolu ilə dəstək verir.

 • Peşəkar məsləhətçilər

  Peşəkar məsləhətçilər

 • 12 ildən artıq təcrübə

  12 ildən artıq təcrübə

 • 100-dən artıq məsləhət layihəsi

  100-dən artıq məsləhət layihəsi

 • Aparıcı şirkətlərə xidmət

  Aparıcı şirkətlərə xidmət

 • Xarici mütəxəssislərin cəlbi

  Xarici mütəxəssislərin cəlbi

 • Azərbaycan dilində xidmət

  Azərbaycan dilində xidmət

 • Maliyyə dəstəyi

  Maliyyə dəstəyi

 • Azərbaycan dilində standartlar/materiallar

  Azərbaycan dilində standartlar/materiallar

Axış sxemi

Assosiasiyanın xidmət göstərdiyi sektorlar və beynəlxalq
standartların siyahısı aşağıda verilmişdir.

STANDARTLAR


Tərəfdaşlar