MƏSLƏHƏT

Enerji

Assosiasiya ölkəmizin kənd təsərrüfatı sektorunu təmsil edən müəssisə və təşkilatlara qabaqcıl kənd təsərrüfatı təcrübələri və orqanik kənd təsərrüfatı ilə bağlı məsləhət layihələri həyata keçirmişdir. Biz adı çəkilən müəssisələrə aşağıdakı beynəlxalq standartların tətbiqi ilə bağlı məsləhət xidmətlərimizi təklif edirik.

Assosiasiya ölkəmizin kənd təsərrüfatı sektorunu təmsil edən müəssisə və təşkilatlara qabaqcıl kənd təsərrüfatı təcrübələri və orqanik kənd təsərrüfatı ilə bağlı məsləhət layihələri həyata keçirmişdir. Biz adı çəkilən müəssisələrə aşağıdakı beynəlxalq standartların tətbiqi ilə bağlı məsləhət xidmətlərimizi təklif edirik.

 • ISO 50001:2018. beynəlxalq standartı

  ISO 50001:2018. beynəlxalq standartı

  Enerji resurslarından səmərəli istifadə - texnika və texnologiyanın inkişafının müasir mərhələsində ətraf mühitə texnoqen təsirin azaldılması şərtilə enerji resurslarından iqtisadi cəhətdən daha çox fayda ilə istifadə olunmasını nəzərdə tutur.

  Daha ətraflı
 • ISO 9001:2015 beynəlxalq standartı

  ISO 9001:2015 beynəlxalq standartı

  ISO 9001 beynəlxalq standartında keyfiyyəti idarəetmə sisteminin əsas tələbləri qismində istehlakçının mənafeyinin qorunması, prosesin səmərəliliyinin təmin edilməsi, idarəetmə sisteminin təkmilləşdirilməsi, düzgün qərar qəbuletmə mexanizmi, istehsalçı ilə istehlakçı arasındakı müştərək maraqlardan doğan qarşılıqlı əlaqələrin vacibliyi kimi prinsiplər əsas götürülür.

  Daha ətraflı
 • ISO 14001:2015 Beynəlxalq standartı

  ISO 14001:2015 Beynəlxalq standartı

  ISO 14001: 2015 təşkilatın ətraf mühiti  idarəetmə sisteminə tələbləri müəyyən edən beynəlxalq standartdır. Bu  standart Beynəlxalq Standartlaşdırma Təşkilatının (ISO) 207 saylı Texniki Komitəsi tərəfindən  hazırlanıb.

  Daha ətraflı
 • ISO 45001:2018 Beynəlxalq standartı

  ISO 45001:2018 Beynəlxalq standartı

  Dünyada hər gün iş qəzalarından və ya peşə xəstəliklərindən minlərlə insan vəfat edir, on minlərlə insan şikəst olur. Həm işəgötürənlər, həm də bütövlükdə iqtisadiyyat üçün peşə yaralanmaları və xəstəliklər ciddi problemlər yaradır ki, bu da erkən pensiyaya çıxma, və sığorta haqlarının yüksəldilməsinə gətirib çıxaran itkilərə səbəb olur.

  Daha ətraflı

Tərəfdaşlar