MƏSLƏHƏT

SEKTORLAR

“Keyfiyyət Assosiasiyası” ölkə iqtisadiyyatının müxtəlif sektorlarını təmsil edən onlarla müəssisə və təşkilata beynəlxalq idarəetmə standartlarının qurulması və tətbiqi üzrə məsləhət xidməti göstərmişdir. Get-gedə xidmət göstərdiyi sektorların sayını çoxaltmağı və bununla da ölkə iqtisadiyyatına töhfəmizi artırmağı planlaşdırırıq.

Hal-hazırda Assosiasiya aşağıda qeyd edilən sektorların nümayəndələrini məsləhət xidmətlərini təklif edir.