Qida

Qida sektoru

Qida sektoru ölkəmizdə aparıcı sektorlardan birini təşkil etməkdədir. Onun ölkə əhalisinin təhlükəsiz qida məhsulları ilə təmin edilməsində rolu çox böyükdür. Qida təhlükəsizliyinin təmin olunması isə qida sektorunu təmsil edən müəssisələrdə beynəlxalq standartların tətbiqindən çox asılıdır.

Məhz bu amildən irəli gələrək Assosiasiyamız qida sektorunu təmsil edən müəssisə və təşkilatlarda beynəlxalq standartların tətbiqi üzrə məsləhət, audit və təlim xidmətləri göstərməkdədir. Təsis olunduğu gündən indiyə kimi təşkilatımız qida sektorunda öz seqmentində aparıcı şirkətlərdən olan Səhliyalı Kiçik müəssisəsi, Az-Granata MMC, Azerbaijan Poultry Company, Qəbələ Konserv Zavodu, Səba ASC, Siyəzən Broyler ASC kimi müəssisələrə beynəlxalq standartların tətbiqi üzrə müxtəlif xidmətlər göstərmişdir.
Keyfiyyət Assosiasiyasının qida sektoru müəssisələrinə, onlarda aşağıdakı beynəlxalq standartların tətbiqi üzrə öz xidmətlərini təklif edir:

 • HACCP - Təhlükə Analizi və Kritik Nəzarət Nöqtələri

  HACCP - Təhlükə Analizi və Kritik Nəzarət Nöqtələri

  Hər bir qida məhsulunda təhlükəli amillərin yer alması ehtimalı məhsulun istehlakçıya çatanadək keçdiyi istənilən mərhələdə yarana bilər. Məhsulun istehsalı və saxlanması, daşınması, emalı və qablaşdırılması, hazır məhsulun saxlanması və daşınması, ticarət və ictimai iaşə obyektlərində məhsulun saxlanması mərhələlərinin istənilən birində onun təhlükəli amillərlə təmasda olmaq, bu amillərin məhsulun tərkibinə düşmək ehtimalı həmişə mövcuddur.

  Daha ətraflı
 • ISO 22000:2018 Beynəlxalq standartı

  ISO 22000:2018 Beynəlxalq standartı

  Hər bir ölkənin qida təhlükəsizliyi onun iqtisadi və milli təhlükəsizliyinin ayrılmaz  tərkib hissəsidir. Qida təhlükəsizliyi ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinin, eləcə də siyasi və ekoloji təhlükəsizliyinin əsas elementidir. Qida təhlükəsizliyi probleminin beynəlxalq miqyas alması xüsusilə qloballaşma fonunda daha qabarıq şəkildə özünü göstərir.

  Daha ətraflı
 • BRC Qlobal standartları

  BRC Qlobal standartları

  Hər bir ölkənin qida təhlükəsizliyi onun iqtisadi və milli təhlükəsizliyinin ayrılmaz  tərkib hissəsidir. Qida təhlükəsizliyi ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinin, eləcə də siyasi və ekoloji təhlükəsizliyinin əsas elementidir. Qida təhlükəsizliyi probleminin beynəlxalq miqyas alması xüsusilə qloballaşma fonunda daha qabarıq şəkildə özünü göstərir.

  Daha ətraflı
 • IFS standartları

  IFS standartları

  Hər bir ölkənin qida təhlükəsizliyi onun iqtisadi və milli təhlükəsizliyinin ayrılmaz  tərkib hissəsidir. Qida təhlükəsizliyi ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinin, eləcə də siyasi və ekoloji təhlükəsizliyinin əsas elementidir. Qida təhlükəsizliyi probleminin beynəlxalq miqyas alması xüsusilə qloballaşma fonunda daha qabarıq şəkildə özünü göstərir.

  Daha ətraflı
 • Halal standartları

  Halal standartları

  Son zamanlar Halal standartlarına maraq artmaqdadır. Bu da heç də təsadüfi deyildir. Dünyada artan müsəlman nüfuzu şəriət qaydalarına cavab verən məhsulların istehsalında da artıma gətirib çıxarmışdır. Artıq bu bazara məhsullarını çıxarmaq istəyən müəssisələr Halal standartlarını tətbiq etməyə başlamışlar. Bəs HALAL özü nədir?

  Daha ətraflı
 • Koşer standartları

  Koşer standartları

  Bu standartlar yahudi dininə aid şəxslərin istehlak edəcəkləri qida məhsullarının yahudi şəriətinin tələblərinə cavab vermələrini təmin edir. Öz istehsal etdikləri məhsulları yahudilərin yaşadığı ölkələrə ixrac etmək istəyən və ya bu seqmenti öz satış bazarı kimi nəzərdən keçirən müəssisələr bu standartlar üzrə sertifikatlaşdırılması onlara müəyyən üstünlüklər qazandırır.

  Daha ətraflı
 • FSCC 22000

  FSCC 22000

  FSSC 22000 qida məhsullarının idarəetmə sisteminin sertifikatlaşdırılması üçün nəzərdə tutulan beynəlxalq səviyyədə tanınmış standartdır. FSSC 22000-nin sertifikatlaşdırma sxemi ISO 22000:2005 və ISO/22002-1:2009/PAS 220:2008 satandartlarının tələblərinə əsaslanır.

  Daha ətraflı
 • ISO 9001:2015 Beynəlxalq standartı

  ISO 9001:2015 Beynəlxalq standartı

  ISO 9001 beynəlxalq standartında keyfiyyəti idarəetmə sisteminin əsas tələbləri qismində istehlakçının mənafeyinin qorunması, prosesin səmərəliliyinin təmin edilməsi, idarəetmə sisteminin təkmilləşdirilməsi, düzgün qərar qəbuletmə mexanizmi, istehsalçı ilə istehlakçı arasındakı müştərək maraqlardan doğan qarşılıqlı əlaqələrin vacibliyi kimi prinsiplər əsas götürülür.

  Daha ətraflı