MƏSLƏHƏT

Elm və təhsil

Müasir dövrdə elm və təhsilin rolu, təsir dairəsi artdıqca bütün dünyanın inkişaf etmiş dövlətləri bu sahəyə xüsusi diqqət yetirirlər. Çünki insan elm və təhsillə yüksəlir, dövlət elm və təhsil sahəsində yetişdirilən kadrların, insan kapitalının əldə etdiyi nailiyyətlərlə tanınır. Bu baxımdan elm və təhsilin əlaqələndirilməsi, bir-biri ilə inteqrasiya olunmuş şəkildə, müasir texnologiyaların, eyni zamanda insan kapitalının inkişaf etdirilməsi və elm və təhsil sahəsində beynəlxalq standartların tətbiqini tələb edir.

Məhz bu tendensiyanı nəzərə alaraq Keyfiyyət Assosiasiyası tərəfindən elm və təhsil sektorunda fəaliyyət göstərən müəssisələrdə beynəlxalq standartların tətbiqi ilə bağlı bir sıra uğurlu layihələr həyata keçirmişdir. Keyfiyyət Assosiasiyası Azərbaycanda ilk dəfə olaraq Azərbaycan Texnologiya Universitetində ISO 9001:2015 “Keyfiyyəti idarəetmə sistemləri - Tələblər” beynəlxalq standartının, eləcə də Azərsu ASC-nin Təlim və İnnovasiyalar Mərkəzində ISO 29990:2010 “Qeyri-formal təhsil və təlim üzrə tədris xidmətləri - Xidmət tədarükçülərinə olan əsas tələblər” beynəlxalq standartının tətbiqi üzrə məsləhət layihəsi uğurla icra etmişdir.

Təhsil müəssisə və təşkilatları tərəfindən tətbiqi edilə bilən beynəlxalq standartlar haqqında informasiya aşağıda təqdim edilmişdir. Biz bu beynəlxalq standartların tələblərinə uyğun idarəetmə sistemlərini qurmaq istəyən müəssisə və təşkilatlara məsləhət xidmətlərimizi təklif edirik.

 • ISO 21001:2018 beynəlxalq standartı

  ISO 21001:2018 beynəlxalq standartı

  Elm və təhsil sektorunun spesefikliyini nəzərə alaraq Beynəlxalq Standartlaşdırma Təşkilatı (ISO) yeni seriyalı standartın işlənib hazırlanmasına qərar vermiş və 2018-ci ildə ISO 21001:2018. "Təhsil təşkilatları - Təhsil təşkilatları üçün idarəetmə sistemləri - İstifadə üçün rəhbəredici göstərişlərlə birlikdə tələblər" beynəlxalq standarını nəşr etmişdir.

  Daha ətraflı
 • ISO 9001:2015 Beynəlxalq standartı

  ISO 9001:2015 Beynəlxalq standartı

  ISO 9001 beynəlxalq standartında keyfiyyəti idarəetmə sisteminin əsas tələbləri qismində istehlakçının mənafeyinin qorunması, prosesin səmərəliliyinin təmin edilməsi, idarəetmə sisteminin təkmilləşdirilməsi, düzgün qərar qəbuletmə mexanizmi, istehsalçı ilə istehlakçı arasındakı müştərək maraqlardan doğan qarşılıqlı əlaqələrin vacibliyi kimi prinsiplər əsas götürülür.

  Daha ətraflı
 • ISO 14001:2015 Beynəlxalq standartı

  ISO 14001:2015 Beynəlxalq standartı

  ISO 14001: 2015 təşkilatın ətraf mühiti  idarəetmə sisteminə tələbləri müəyyən edən beynəlxalq standartdır. Bu  standart Beynəlxalq Standartlaşdırma Təşkilatının (ISO) 207 saylı Texniki Komitəsi tərəfindən  hazırlanıb.

  Daha ətraflı
 • ISO/IEC 27001:2013 beynəlxalq standartı

  ISO/IEC 27001:2013 beynəlxalq standartı

  Vətəndaşların, cəmiyyətin və dövlətin həyatında informasiyanın, informasiya resurslarının və texnologiyalarının rolunun artması informasiya təhlükəsizliyi məsələlərini ön plana çıxarır. İnformasiya təhlükəsizliyinin təmin olunması problemi kompleks yanaşma tələb edir.

  Daha ətraflı
 • ISO 14001:2015 Beynəlxalq standartı

  ISO 14001:2015 Beynəlxalq standartı

  ISO 14001: 2015 təşkilatın ətraf mühiti idarəetmə sisteminə tələbləri müəyyən edən beynəlxalq standartdır. Bu standart Beynəlxalq Standartlaşdırma Təşkilatının (ISO) 207 saylı Texniki Komitəsi tərəfindən hazırlanıb. ISO 14001: 2015 təşkilatların resurslardan effektiv istifadə edilməsi və tullantıların azaldılması hesabına özlərinin ətraf mühit performasını artırmasına, eyni zamanda rəqabət üstünlükləri əldə etməsinə və maraqlı tərəflərin inam və etibarını qazanmasına kömək edir.

  Daha ətraflı

Tərəfdaşlar