FSCC 22000

FSCC 22000 standartı

FSSC 22000 qida məhsullarının idarəetmə sisteminin sertifikatlaşdırılması üçün nəzərdə tutulan beynəlxalq səviyyədə tanınmış standartdır.

FSSC 22000-nin sertifikatlaşdırma sxemi ISO 22000:2005 və ISO/22002-1:2009/PAS 220:2008 satandartlarının tələblərinə əsaslanır.

FSSC 22000 4 hissədən ibarətdir və aşağıdakıları özündə ehtiva edir:

 • qida məhsulları istehsal edən təşkilatlara olan tələblər, seritifikatlaşdırma sxemlərinin təsviri;
 • sertifikatlaşdırma orqanlarına olan tələblər;
 • akkreditləşdirmə orqanlarına olan tələblər;
 • tələbləri və sertifikatlaşdırma qaydalarını təsdiq edən Təsisçilər Şurasının reqlamenti.

FSSC 22000-nin sertifikatlaşdırma sxemi aşağıdakı məhsulları istehsal edən müəssisələr üçün nəzərdə tutulub:

 • heyvan mənşəli tez xarab olan məhsullar (ət, quş əti, yumurta, süd məhsulları, balıq məhsulları);
 • bitki mənşəli tez xarab olan məhsullar (qablaşdırılmış təzə meyvələr və təzə sıxılmış meyvə şirələri, konservləşdirilmiş meyvələr, qablaşdırılmış təzə tərəvəz məhsulları, konservləşdirilmiş tərəvəz məhsulları);
 • ətraf mühit temperaturunda uzunmüddətli saxlama üçün nəzərdə tutulan məhsullar (konservləşdirilmiş məhsullar, qənnadı məmulatları, yağ, içməli su, sərinləşdirici içkilər, un, şəkər, duz);
 • qida istehsalı üçün nəzərdə tutulan biokimyəvi məmulatlar (qida inqriyentləri - vitaminlər, qida əlavələri);
 • qida məhsulları üçün nəzərdə tutulan müxtəlif qablaşdırma növləri (ilkin qablaşdırma, ikinci qablaşdırma və s.);
 • heyvanlar üçün nəzərdə tutulan yemlər.

FSSC 22000 standartının tətbiqinin faydaları

 • müştərilərin istehsal olunan məhsula olan etibarının artması;
 • təşkilatın yeni, o cümlədən xarici bazarlara çıxış imkanları genişlənməsi;
 • təşkilatın və məhsulun rəqabət qabiliyyətinin artması;
 • qida təhlükəsizliyi ilə bağlı risklərin azalması;
 • tədarük zəncirinin idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsi.

Tərəfdaşlar