MƏSLƏHƏT

KƏND TƏSƏRRÜFATI

Assosiasiyamız ölkəmizin kənd təsərrüfatı sektorunu təmsil edən müəssisə və təşkilatlara qabaqcıl kənd təsərrüfatı təcrübələri və orqanik kənd təsərrüfatı ilə bağlı məsləhət layihələri həyata keçirmişdir.

Biz adı çəkilən müəssisələrə aşağıdakı beynəlxalq standartların tətbiqi ilə bağlı məsləhət xidmətlərimizi təklif edirik:

 • GLOBAL G.A.P.

  GLOBAL G.A.P.

  Global G.AP. kənd təsərrüfatı məhsullarının keyfiyyətli və təhlükəsiz istehsalını təmin edən və Qabaqcıl Kənd Təsərrüfatı Təcrübəsi üzrə tələb və tövsiyələr olaraq işlənmiş və kənd təsərrüfatının bütün sahələrinə və məhsul növlərinə tətbiq oluna bilən standartlar sistemidir.

  Read more
 • Organic agriculture

  Organic agriculture

  Orqanik kənd təsərrüfatı istehsalda kimyəvi maddə istifadə etmədən, istehsaldan istehlaka qədər hər mərhələsi idarə olunan və sertifikata malik kənd təsərrüfatı istehsal formasıdır.

  Read more
 • Organic agriculture

  Organic agriculture

  Beynəlxalq Orqanik Kənd Təsərrüfatı Hərəkatı Federasiyası (IFOAM) tərəfindən işlənib hazırlanmış standartlardır. Bu standartlarda orqanik kənd təsərrüfatının prinsipləri öz əksini tapıb.

  Read more
 • UTZ sertifikatlaşdırma

  UTZ sertifikatlaşdırma

  UTZ sertifikatlaşdırma çay, qəhvə, şokolad və fındığın davamlı inkişafı üçün qeyri-komrsiya təşkilatı olan UTZ Kapeh (hazırda UTZ Certified  adlanan) tərəfindən işlənilən proqram və markadır. UTZ sertifikatlaşdırma proqramı kənd təsərrüfatı istehsalçılarına qabaqcıl arqar metodlarla tanış olmaq

  Read more

Partners