MƏSLƏHƏT

Standartlar

“Keyfiyyət Assosiasiyası” təsis olunduğu gündən etibarən müxtəlif
sektorları təmsil edən yerli müəssisə və təşkilatlara beynəlxalq idarəetmə
standartları üzrə məsləhət xidmətləri göstərir. Bu standartlardan bir qismi
aşağıda verilmişdir:

Keyfiyyəti idarəetmə
Kənd təsərrüfatı
Qida təhlükəsizliyi
Peşə sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi
Ətraf mühitinin idarə edilməsi
İnformasiya texnologiyaları
Enerjinin idarə edilməsi
HALAL

Partners