Keyfiyyət və
menecment jurnalı

Redaksiya heyəti

Keyfiyyət və menecment jurnalının redaksiya heyətinə ölkəmizdə keyfiyyət və
idarəetmə sahələrində sözünün demiş peşəkar elm adamları və şirkət nümayəndələri
daxil edilmişdir. Onların adları və vəzifələri aşağıda göstərilmişdir:

  • Samir Novruzlu

  • Hikmət Rəcəbli

  • Qalib Şərifov

Partners