Research center

QREQORİ H. VATSON ADINA
TƏDQİQAT MƏRKƏZİ

Təsis edildiyi gündən etibarən Keyfiyyət Assosiasiyası keyfiyyət və idarəetmə standartlarıla
bağlı ölkəmizdə mövcud problemlərin aşkarlanması və həlli istiqamətində lazımı işlərin
görülməsini qarşısına məqsəd qoymuşdur.

Bunun üçün Assosiasiyamız ölkəmizdə adı çəkilən istiqamətlərdə tədqiqatların
təşkili və aparılması üçün görkəmli alim, müasir dövrün qabaqcıl keyfiyyət ustadı
cənab Qreqori H. Vatsonun adına daşıyan tədqiqat mərkəzinin yaradılmasını
təmin etmişdir. Adı çəkilən mərkəz Keyfiyyət Akademiyasının struktur
bölməsi olub digər bölmələrlə əlaqəli fəaliyyət göstərir.

TƏDQİQAT SAHƏLƏRİ

Mərkəzdə aşağıdakı sahələr üzrə tədqiqatların keçirilməsi planlaşdırılır:

TƏDQİQAT İŞLƏRİ

Mərkəz yaradıldığı gündən indiyə kimi bir sıra tədqiqat layihələrinin
icrasını həyata keçirmişdir. Bunlardan bir qismi artıq bitmiş bir qismi isə
davam etməkdədir.

Partners