AUDIT

Ümumi məlumat

Assossiaysiyanın göstərdiyi xidmətlərindən birini də auditin aparılması təşkil edir. Biz öz müştərilərimiz üçün daxili, diaqnostik və təchizatçıların auditi üzrə xidmətlər təklif edirik. Göstərdiyimiz audit xidmətləri bir qayda olaraq beynəlxalq idarəetmə sistemi standartlarının tələblərinin hansı səviyyədə yerinə yetirilməsini müəyyən etməklə bağlı olur.

Göstərilən audit xidmətlərinə müəssisələrdə daxili auditin keçirilməsi, məsləhət layihələrinə başlamadan öncə idarəetmə sisteminin tətbiq olunacağı müəssisənin/təşkilatın idarəetmə sisteminin diaqnostikasınının aparılması və müştərilər üçün təchizatçıların idarəetmə sisteminin qiymətləndirilməsinin həyata keçirilməsi daxildir. Bütün bu xidmətlər Assosiasiyanın böyük təcrübəyə malik peşəkar heyəti tərəfindən həyata keçirilir.

 • Daxili audit

  Daxili audit

  Daxili audit Assosiasiyamızın müəssisə və təşkilatlara göstərdiyi audit xidmətlərindən biridir. Beynəlxalq idarəetmə sistemi standartlarının tələblərinə uyğun olaraq sertifikatlaşdırılma prosesindən keçən müəssisə və təşkilatlarda azı ildə bir dəfə olmaqla mövcud idarəetmə sisteminin daxili auditi keçirilməlidir.

 • Diaqnostik audit

  Diaqnostik audit

  Assossiaysiyanın göstərdiyi audit xidmətlərindən birini diaqnostik audit keçirilməsi təşkil edir. Diaqnostik audit zamanı müəssisə və təşkilatların fəaliyyətinin və idarəetmə sisteminin beynəlxalq standartların və qüvvədə olan qanunvericiliyin tələblərinə uyğunluğun təmin edilib edilmədiyini müəyyən etmək üçün ilkin qiymətləndirmə həyata keçirilir.

 • Təchizatçıların audit

  Təchizatçıların audit

  Təchizatçıların qiymətləndirilməsi və ya İkinci tərəfin auditi təşkilatın öz təchizatçılarının və ya potensial təchizatçılarının fəaliyyətinin, təqdim etdiyi məhsul və/və ya xidmətlərin, mövcud idarəetmə sisteminin yerli qanunvericiliyin və beynəlxalq idarəetmə standartlarının tələblərinə uyğunluğunu obyektiv şəkildə qiymətləndirilməsidir.

Partners