Resurslar

Ümumi Məlumat

Bu bölmədə siz keyfiyyət üzrə beynəlxalq təşkilatlar, keyfiyyət quruları, keyfiyyət alətləri iqtisadiyyatın
müxtəlif sektorlarında tətbiq olunan beynəlxalq idarəetmə standartları, beynəlxalq standartlarda istifadə
olunan terminlər daxil olmaqla bir çox mövzuda məlumat əldə edə biləcəksiniz.

Biliklərini artır!

Beynəlxalq standartların hazırlanmasının əsas təşəbbüskarları olan beynəlxalq təşkilatlar, Keyfiyyət anlayışının təbliğində çox böyük töhfələr verən qurular, habelə qlobal aləmdə ən məşhur olan və iqtisadiyyatın müxtəlif sektorlarında tətbiq olunan standartlar da daxil olmaqla, bir çox mövzu haqqında məlumat əldə edin və biliklərinizi dərinləşdirin!