Mövzular

Beynəlxalq və regional təşkilatlar

Müasir dövrdə iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində ölkələrarası əməkdaşlığın genişlənməsində beynəlxalq və regional təşkilatların rolu böyükdür. Beynəlxalq və regional təşkilatlar iqtisadiyyatın ayrı- ayrı sahələri üçün ümumi standart və normaları işləyib hazırlamaqla ölkələrarası iqteqrasiyaya, həmçinin inkişaf və tərəqqiyə kömək edirlər.

 • Beynəlxalq Standartlaşdırma TəşkilatıBeynəlxalq Standartlaşdırma Təşkilatı
 • Ümumdünya Səhiyyə TəşkilatıÜmumdünya Səhiyyə Təşkilatı
 • Ümumdünya Ticarət TəşkilatıÜmumdünya Ticarət Təşkilatı
 • Beynəlxalq Elektrotexnika KomissiyasıBeynəlxalq Elektrotexnika Komissiyası
 • Avropa Standartlaşdırma KomitəsiAvropa Standartlaşdırma Komitəsi
 • Ümumdünya Ərzaq TəşkilatıÜmumdünya Ərzaq Təşkilatı
 • Beynəlxalq Qanunverici Metrologiya TəşkilatıBeynəlxalq Qanunverici Metrologiya Təşkilatı
 • Avropa Keyfiyyət TəşkilatıAvropa Keyfiyyət Təşkilatı
 • Asiya və Sakit Okeanı Ölkələrinin Keyfiyyət TəşkilatıAsiya və Sakit Okeanı Ölkələrinin Keyfiyyət Təşkilatı
 • Akkreditasiya üzrə Beynəlxalq ForumAkkreditasiya üzrə Beynəlxalq Forum
 • Laboratoriyaların Beynəlxalq Akkreditasiya BirliyiLaboratoriyaların Beynəlxalq Akkreditasiya Birliyi
 • Personalın Sertifikatlaşdırılması üzrə Beynəlxalq AssosiasiyaPersonalın Sertifikatlaşdırılması üzrə Beynəlxalq Assosiasiya
 • Asiya Keyfiyyət ŞəbəkəsiAsiya Keyfiyyət Şəbəkəsi

Tərəfdaşlar