Nəşrlər

Kitabçalar

“Keyfiyyət Assosiasiyası” maarifçilik məqsədilə bir sıra kitabçaların
işlənib hazırlanması ilə məşğuldur. Həmin kitabçaları bu səhifədən üzərlərinə
klik etməklə yükləyə bilərsiniz:

Keyfiyyəti idarəetmə prinsipləri

Keyfiyyəti idarəetmə prinsipləri adlı kitabça “Keyfiyyəti idarəetmə” üzrə işçi qrupu tərəfindən hazırlanmışdır. Bu prinsiplər və onlara riayət edilməsi təşkilatlarda effektiv keyfiyyəti idarəetmə sisteminin qurulmasında və onun fəaliyyətinin yaxşılaşdırılmasında müstəsna rol oynayır.

Yüklə

Image description

ISO 9001:2015. Ümumi məlumat

ISO 9001:2015. Ümumi məlumat adlı kitabça Beynəlxalq Standartlaşdırma Təşkilatının (ISO) müvafiq nəşrləri əsasında “Keyfiyyəti idarəetmə” üzrə işçi qrupu tərəfindən hazırlanmışdır. Kitabçada ISO 9001 beynəlxalq standartı və onun tətbiqilə bağlı ümumi məlumat verilmişdir.

Yüklə

Image description

ISO 22000:2018. Ümumi məlumat

ISO 22000:2018. Ümumi məlumat adlı kitabça Beynəlxalq Standartlaşdırma Təşkilatının (ISO) müvafiq nəşrləri əsasında hazırlanmışdır. Kitabçada ISO 22000 beynəlxalq standartı və onun tətbiqilə bağlı ümumi məlumat verilmişdir.

Yüklə

Image description

ISO 21001:2018. Ümumi məlumat

"ISO 21001:2018. Ümumi məlumat adlı kitabçaBeynəlxalq Standartlaşdırma Təşkilatının (ISO) müvafiq nəşrləri əsasında hazırlanmışdır. Kitabçada ISO 21001 beynəlxalq standartı və onun tətbiqilə bağlı ümumi məlumat verilmişdir.

Yüklə

Image description

Tərəfdaşlar