Məqalə mərkəzi

Məqalə mərkəzi

“Keyfiyyət Assosiasiyası” İctimai Birliyi keyfiyyəti idarəetmə, qida təhlükəsizliyi, ətraf mühiti idarəetmə, peşə sağlamlığı və təhlükəsizliyi, metrologiya və s. sahələri təmsil edən onlarla mütəxəssisi öz ətrafında toplayan bir təşkilatdır. Assosiasiyanın ən ümdə məqsədlərindən biri adı çəkilən sahələrdə insanların maarifləndirilməsini və bilik mübadiləsini təmin etməkdən ibarətdir. Məhz bu məqsədlər təşkilatımız öz rəsmi saytında və "Keyfiyyət və Menecment" jurnalında müxtəlif mövzulara aid məqalələr nəşr etmişdir.

Tərəfdaşlar