Resurslar

Keyfiyyət alətləri

Keyfiyyət alətləri keyfiyyəti idarəetmə sahəsində fəaliyyətlərin yaxşılaşdırılmasına
xidmət edən əvəzsiz vasitədir. Bu alətləri tətbiq etməklə siz performansınızı daha
da artıra bilərsiniz. Keyfiyyət alətlərindən bir qismi aşağıda verilmişdir:


Tərəfdaşlar