Mövzular

Keyfiyyət Quruları

Keyfiyyət anlayışının yayılması və inkişafında böyük rol oynayan və
haqlı olaraq keyfiyyət quruları adlandırılan şəxslər haqqında bütün
zəruri məlumatlar bu bölmədə öz əksini tapmışdır.

  • Uolter Şuxart

  • Edvards Deminq

  • Cozef Curan

  • Kaoru İşikava

  • Armand Feygenbaum

  • Geniçi Taquti

  • Filip Krosbi

  • Noriaki Kano

  • Qreqori Vatson

Tərəfdaşlar