Məqalələr

Keyfiyyəti idarəetmə

Assosiasiyamızın keyfiyyəti idarəetmə sahəsində çalışan üzvləri tərəfindən yazılan məqalələrdən yararlana bilərsiniz. Onlardan bir qismi aşağıda verilmişdir:

 • Keyfiyyətə mənfi təsir edən davranışlar

  Keyfiyyətə mənfi təsir edən davranışlar

  İstehsal və xidmətin keyfiyyət göstəricilərinin getdikcə aşağı düşməsinin mühüm səbəblərindən biri də təşkilatda keyfiyyətin təmin edilmə prinsiplərinə zidd olan irrasional davranışlardır.

  Daha ətraflı
 • ARKTN-in APARATINDA İOS-un QURULMASI TƏCRÜBƏSİ

  ARKTN-in APARATINDA İOS-un QURULMASI TƏCRÜBƏSİ

  Beynəlxalq rəqabətin güclənməsi, resurs məhdudiyyətləri, iqlim dəyişikliyi və kənd təsərrüfatı istehsalının davamlı inkişafına təsir göstərən digər problemlər, qənaətcil texnologiyalardan istifadənin genişləndirilməsi ilə yanaşı, aqrar sahənin idarəçiliyində bir neçə beynəlxalq idarəetmə standartının tələblərini birləşdirən inteqrasiya olunmuş idarəetmə sistemlərinin (İİS) tətbiqinə zərurət yaradır.

  Daha ətraflı
 • Böhran şəraitində keyfiyyət məsələlərinin aktuallığı

  Böhran şəraitində keyfiyyət məsələlərinin aktuallığı

  Keyfiyyət sahəsində klassik mənbələrdən biri Dr. U.Edvards Deminqin “Böhrandan çıxış” adlı kitabıdır. Bu kitab 1980-ci illərdə yazılmasına baxmayaraq, mövzu bugünün problemlərini və onların həlli yollarını özündə əks etdirir.

  Daha ətraflı
 • Autsorsinq - biznes proseslərin optimallaşdırılması modeli kimi

  Autsorsinq - biznes proseslərin optimallaşdırılması modeli kimi

  Autsorsinq ( ing. outsourcing – xarici mənbədən, resursdan istifadə edilməsi) təşkilat tərəfindən biznes proseslərin və yaxud istehsal funksiyalarının həyata keçirilməsi ilə bağlı müəyyən işlərin icrasının bu sahədə ixtisaslaşmış başqa şirkətə həvalə edilməsidir.

  Daha ətraflı
 • Keyfiyyətin nə olduğunu bilirikmi?

  Keyfiyyətin nə olduğunu bilirikmi?

  Keyfiyyət hər hansı bir məhsul və ya xidmətin müəyyən ehtiyacları təminetmə qabiliyyətini ortaya qoyan xüsusiyyətlərin məcmusudur.

  Daha ətraflı
 • ISO 9001:2015 beynəlxalq standartının ali təhsildə tətbiqi

  ISO 9001:2015 beynəlxalq standartının ali təhsildə tətbiqi

  2000-ci ildə Helsinki şəhərində Bolonya prosesi ölkələri tərəfindən təsis edilən ENQA «European Network for Quality Assurance in Higher Education» təşkilatının qəbul etdiyi «European Standards and Guidelines for Quality Assurance of Higher Education (ESG) »  adlı sənədində Ali təhsilin keyfiyyətinin aşağıda göstərilən tələblər  bəyan edilmişdir:

  Daha ətraflı
 • Müştərilər keyfiyyəti necə müəyyənləşdirirlər?

  Müştərilər keyfiyyəti necə müəyyənləşdirirlər?

  Keyfiyyət anlayışı hər zaman üçün eyni formada qalmaya bilər. Buna baş verən siyasi, iqtisadi və texnoloji dəyişikliklər çox böyük təsir göstərir. Müştəri hər zaman, bir məhsul və ya xidmətdən nə qədər fayda götürəcəyi ilə maraqlanır. Bu tələb isə hər zaman eyni cür səslənməyə bilər. Məsələn illər əvvəl həmin sektorda bir müştəri üçün önəmli olmayan bir şey illər keçdikcə bir çoxunun üstünlük verdiyi bir mövzu halını almış olar.

  Daha ətraflı
 • Keyfiyyətin təmin edilməsi haradan başlanmalıdır?

  Keyfiyyətin təmin edilməsi haradan başlanmalıdır?

  Keyfiyyəti idarəetmə sisteminin tətbiqi təşkilatların fəaliyyət prosesində ən vacib məsələlərdəndir. Yaxşı tətbiq olunmuş keyfiyyəti idarəetmə sistemi sayəsində təşkilatlar müştəri məmnuniyyətini qoruya və idarəetmə strukturunu gücləndirə bilirlər.

  Daha ətraflı
 • Keyfiyyət üzrə məqsədlər və onların düzgün formalaşdırılması

Tərəfdaşlar